Hopp til innhold

Formålet med prosjektet «Tinnitus og komorbiditet» er å undersøke komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning. Prosjektet har også som målsetning å studere sammenheng mellom symptomintensitet og plagegrad av tinnitus og generell helsesituasjon, mestring av arbeidet og bruk av helsetjenesten.

Tinnitus, eller øresus, er en vanlig helseplage i befolkningen. Man vet at tinnitus kan ha stor innvirkning på livskvalitet. Men tinnitus er en helseplage med stor variasjon både i hvordan den arter seg, og hvordan den innvirker på livet. Mens noen lærer seg å leve med tinnitus, blir tilstanden for andre invalidiserende.

I studier av tinnitus-pasienter som kommer til behandling, har man funnet at mange har andre helseutfordringer samtidig, som hodepine, søvnvansker, og redusert psykisk helse. Man har også funnet sammenheng med hjerte/kar-sykdom. Stress kan utløse eller forsterke tinnitus, men tinnitus vil samtidig i seg selv være en stressfaktor.

Det er derfor rimelig å anta at tinnitus kan være forbundet med forhøyet forekomst av stressrelatert sykdom, både som risikofaktor og som konsekvens. Men mange med tinnitus oppsøker aldri hjelp, og de små kliniske studiene gir ikke nødvendigvis et representativt bilde av sammenhengen mellom tinnitus og andre helseutfordringer i befolkningen. Man har også liten kunnskap om konsekvenser i forhold til mestring av arbeid, og om hvordan bruk av helsetjenesten henger sammen med opplevd alvorlighetsgrad av tinnitus og samtidig forekomst av andre helseproblemer.

Hovedhensikten med denne studien er å undersøke sammenheng mellom tinnitus og andre helseproblemer i den generelle befolkning. Vi vil spesielt undersøke sammenheng med smerte og med hjerte-karsykdom. Videre vil vi undersøke hvordan henholdsvis symptomintensitet og plagegrad av tinnitus henger sammen med generell helsesituasjon, mestring av arbeidet og bruk av helsetjenesten

For mer informasjon om prosjektet, kontakt stipendiat  eller , Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hurtiglenke: www.hlf.no/tinnitusogkomorbiditet

Foto: Stipendiat Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding