Hopp til innhold

Mange faller ut av arbeidsliv og studier altfor tidlig. Hørselshemmede selv har ofte relativt lite kunnskap om effekten av hørselstapet og om hva som finnes av hjelp. Prosjektet har laget informasjonsfilmen Fra øre til øre som gir lettfattelig informasjon til hørselshemmede, kolleger og ledelse slik at flest mulig står i arbeidslivet lengst mulig.

Ellen Dannevig StraubeProsjekt har laget informasjonsfilmen Fra øre til øre om bedre tilrettelegging i arbeidslivet for dem som har nedsatt hørsel

HLF Briskeby har gjennom mange år drevet med rehabilitering, veiledning og rådgivning for hørselshemmede, både individuelt og i grupper (NAV tilpasningskurs). Vår erfaring er at mange faller ut av arbeidsliv og studier altfor tidlig, og arbeidslivet oppleves ofte som svært strevsomt på mange plan.

Det finnes mange tiltak og virkemidler og mye informasjon, men den er fragmentert og til dels vanskelig tilgjengelig, og dessuten med ansvarslinjer på kryss og tvers.

Problemene i arbeidslivet forsterkes som følge av at mange hørselshemmede strever med kommunikasjonen under vanskelige lytte- og støyforhold, og de løper stor risiko for misforståelser, blant annet i telefonsamtaler, på møter, og i samtaler der flere personer snakker samtidig. Dette gjør at de lett mister verdifull informasjon.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere viser også at det er svært vanskelig å si fra på en lettfattelig og enkel måte om hvordan omgivelsene faktisk kan legge til rette, og at det krever ofte mot og overskudd å få dette godt til. I tillegg er det viktig å kunne være presis og ha korrekt informasjon om hvordan NAV og arbeidsgiver sammen kan bidra til å gjøre prosessen lettere for den enkelte.

Hørselshemmede selv har ofte relativt lite kunnskap om effekten av hørselstapet og om hva som finnes av hjelp. De psykososiale konsekvensene av hørselstap er ofte underkommunisert, og uvitenheten i befolkningen generelt gjør at hørselshemming kan føles ensomt og tungt å leve med.

Mange opplever at de blir ansett for å være arrogante, påståelige eller utilnærmelige, noe som oftest bunner i misforståelser om hvordan man best kommuniserer med en hørselshemmet person. Det er en viktig målsetning for hele samfunnet at flere står i arbeidslivet lengst mulig, og det på en god måte.

Lettfattelig informasjon, som en tekstet norsk informasjonsfilm, er derfor et spesielt nyttig for hørselshemmede. Filmen bidrar til å hjelpe flere med å mestre arbeidslivet, ved å synliggjøre nettopp det mange strever mest med – å kommunisere effekten av sitt hørselstap til ledelse og kolleger på en praktisk og lettforståelig måte. 

Filmen viser frem kommunikasjonssituasjoner i krevende lyttemiljø på ulike arbeidsplasser, slik at det er gjenkjennbart for den jevne mann og kvinne.

Filmen er tilgjengelig på nett og DVD, som bestilles fra .

Hurtiglenke: www.hlf.no/fraoretilore

Prosjektleder Ellen Dannevig Straube

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding