Hopp til innhold

Kartlegging av ventetider for tilpasning av høreapparat ved hørselssentraler.

Jan LippestadProsjektets kartla hvorfor personer med behov for høreapparat måtte vente lenge før de fikk tilpasset høreapparat ved hørselssentralene. Som datagrunnlag ble det innhentet empiri fra dataregisteret Fritt sykehusvalg, spørreskjemadata fra hørselssentralene og telefonintervju med seks hørselssentraler.

Dataanalysen viste at Fritt sykehusvalgs nettsted var lite egnet som informasjons- og veiledningsverktøy for pasienter og henvisende leger som skal orientere seg om reell ventetid for tildeling av høreapparater ved hørselssentralene:

  • Ventetiden varierte mellom brukergrupper og fra periode til periode
  • Barn ble høyere prioritert enn andre brukergrupper
  • Ved mange sentraler ble arbeidstakere høyere prioritert enn personer uten arbeid
  • De som hadde høreapparat slapp raskere til enn de som ikke hadde

Det ble identifisert enkelte årsaker til disse systematiske forskjellene i ventetid:

  • Intern prioritering av personellressurser på øre-, nese- og halsavdelingene
  • Vakanser og permisjoner blant audiografene
  • I områder med mye privat høreapparatformidling, slo endringer i dette tilbudet ut på ventetidssituasjonen ved nærmeste hørselssentral

Hurtiglenke: www.hlf.no/ventetiderpahoreapparater

Prosjektleder Jan W. Lippestad (bildet)

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding