Hopp til innhold

Hvordan leker de yngste barna med CI med andre barn i barnehagen? Og hvilke muligheter gir CI for barna?

Foto Siv HillesøyDe fleste barn som fødes døve eller med store hørselstap i Norge får cochleaimplantat før de er ett år gamle. Barna går som oftest i barnehager som ikke er spesielt tilrettelagt for barn med hørselstap. Tidligere forskning viser at det kan gi utfordringer for barnas deltakelse i barnefellesskapet.

I avhandlingen «Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen», utforskes hvordan de yngste barna, mellom ett og et halvt og tre år, deltar i barnefellesskap i barnehagen.  Målet med dette doktorgradsprosjektet har vært å frembringe forskningsbasert kunnskap som kan bidra til utvikling av gode læringsmiljøer for små barn med cochleaimplantat.

Tre barnehager som har barn med cochleaimplantat i sine barnegrupper har medvirket i studien.  Studien viser at barna med cochleaimplantat deltar i barnefellesskapet på tilsvarende måte som andre barn, men også at forhold som kan knyttes til barnas hørselstap og/eller bruk av cochleaimplantat kan forstyrre samhandlingene mellom barna.

Måten spesialpedagogiske hjelpetiltak organiseres på og hvordan støttepedagoger involverer seg i barnas lek, viser seg å ha avgjørende betydning for barn med cochleaimplantat sin deltakelse i barnefellesskap.

Hurtiglenke: www.hlf.no/vilkarfordeltakelse

Bildet over: Prosjektleder Siv Hillesøy

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding