Hopp til innhold

Nedsatt hørsel er en risikofaktor når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Høy grad av slitasje over tid gjør at personer med hørselstap i større grad enn befolkningen for øvrig risikerer sykemeldinger og utstøting fra arbeidsmarkedet.

Samtidig er det en uttalt politisk målsetting at så mange som mulig skal delta. Det er iverksatt ulike tiltak for å øke tilgangen til arbeidsmarkedet samtidig som behovet for gode rehabiliteringstjenester får økt oppmerksomhet.

Det er i flere sammenhenger pekt på problemer knyttet til oppsplitting og fragmentering i tiltaksapparatet. I tjenestetilbudet til hørselshemmede gjelder dette blant annet mangelfull samhandling mellom ulike tilbud og etater, forskjeller i tilbudet avhengig av bosted, manglende eller mangelfull informasjon om rettigheter og muligheter innen hørselsomsorgen, manglende koordinering av tjenestetilbud og manglende rehabiliteringstilbud hvor det tas et helhetlig perspektiv.

Stipendiat Elisabeth V. Svinndal har undersøkt hørselshemmedes deltakelse i arbeidslivet gjennom blant annet deltakelsesgrad og bruk av hørselsfaglige og arbeidsrettede tjenester. Forskningen har avdekket hvilket tjenestebehov personer med hørselstap har for å få innpass i arbeidslivet og hindre utstøting.

Prosjektet har også identifisert avgjørende faktorer for å sikre full deltakelse i arbeidslivet for hørselshemmede. Intervjuer med hørselshemmede arbeidstakere og deres arbeidsgivere, har avdekket både barrierer for full deltakelse og suksesskriterier.

Kunnskapen som er fremskaffes bidrar i arbeidet med å utvikle et bedre tilpasset og mer hensiktsmessig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Resultatene viser hva som fungerer godt og som følgelig kan bygges videre på.

Foto: Stipendiat Elisabeth V. Svinndal

Hurtiglenke: www.hlf.no/arbeidognedsatthorsel

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding