Hopp til innhold

Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag for HLF en analyse av samfunnskostnader knyttet til personer med nedsatt hørsel i arbeidsfør alder.

Nedsatt hørsel i arbeidsfør alder. En analyse av samfunnskostnader og gevinster ved tiltak.

Rapporten viser at det er store verdier som går tapt ved at hørselshemmede ikke inkluderes godt nok i arbeidslivet. Et tap både for den enkelte som blir stående utenfor, men også for samfunnet ved at viktig kompetanse og arbeidskraft går tapt i bytte mot velferdsytelser. Målsettingen for rapporten har vært å sammenstille informasjon om hørselnedsettelse i et samfunnsperspektiv, herunder de samfunnsøkonomiske kostnadene og gevinstene ved tiltak rettet mot personer med hørselnedsettelse. 

Du kan lese hele rapporten her

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding