Hopp til innhold

Våren og sommeren 2016 foretok HLF en spørreundersøkelse blant norske kommuner som viser at fire av ti kommuner ikke har installert teleslynge og én av fem ikke har høyttaleranlegg i kommunestyresalen.

Dette mener HLF er i strid med Plan- og bygningslovens forskrift § 13-10 om tekniske krav til byggverk.

HLFs teleslyngeundersøkelse i 2013 viste at fire av ti kommuner ikke har teleslynge i kommunestyresalen. Undersøkelsen gjort tre år senere viser en ørliten bedring, fra 60 til 65 prosent. For HLF er dette på stedet hvil.

– Det er en demokratiskandale at når nærmere fire av ti norske kommuner i praksis stenger hørselshemmede ute av lokalpolitikken. Det er også et klart brudd på lov og forskrift. HLF krever at alle kommuner installerer teleslynge i kommunestyresalen, slik at hørselshemmede kan delta i politikken på lik linje med normalhørende. Vi vil ta opp denne saken med sentrale myndigheter, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

– For å komme i mål med full dekning av teleslynger i kommunestyresalene er vi også avhengig av at våre lokale lag legger press på kommunene. Gjennom Teleslyngegeriljaen undersøker lokale tillitsvalgte og konfronterer lokale myndigheter med mangler de eventuelt oppdager. Vårt mål er at alle lokale HLF-lag vil bidra til at alle kommuner sikrer tilgjengelighet for hørselshemmede, sier Anders Hegre.

HLF sin spørreundersøkelse ble sendt alle landets kommuner, og 229 av totalt 429 kommuner har svart.

Av disse sier 150 at de har installert teleslynge i kommunestyresalen, og 181 – tilsvarende 80 prosent – har installert høyttaleranlegg.

Få har planer

I formannskapssalene har i underkant av fire av ti installert teleslynge, mens drøyt halvparten av kommunene har installert høyttaleranlegg i formannskapssalene.

På spørsmål om de kommunene som ikke har installert teleslynge har planer om å gjøre det, svarer 14 prosent at de har det. Like mange sier de har planer om å installere høyttaleranlegg i kommunestyresalen.

Mangler hørselskontakter

I undersøkelsen spør også HLF om kommunene har hørselskontakt, og her svarer syv av ti ja. Bare syv av 57 kommuner svarer bekreftende på at de har planer om å ansette en hørselskontakt.

Et overveiende flertall av kommunene – 70 prosent – har hørselskontakt ansatt i mindre enn 25 prosent stilling. Bare hver sjette kommune har hørselskontakt i stilling mellom 77 og 100 prosent, og bare én kommune har hørselskontakt i full stilling.

Forklaringer

Her følger et knippe forklaringer fra kommunene på hvorfor det ikke er lagt til rette for hørselshemmede: >> Det skal bygges nytt rådhus, da skal det tilrettelegges bedre

>> Vi har snakka om det ein spør om her, men ingen konkrete planer er laga

>> Kommunen har hittil ikke hatt situasjoner der slike ting har vært behov for.

Og noen kommentarer om hørselskontakt:

>> Ergoterapeut er ansatte som ergoterapeut, med hørselskontakt som tilleggsfunksjon

>> Interessene ivaretas av helse- og omsorgsleder

>>Hørselskontakt har også geriatrisk vurderingskompetanse

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding