Hopp til innhold

Generalsekretær

Roar Råken

Roar Råken


Mob: 413 03 243

Konstituert generalsekretær

Kommunikasjon

Anja Hegg

Anja Hegg


Mob: 905 68 574

Kommunikasjonssjef

Anja har ansvaret for HLFs kommunikasjonsstrategi og mediehåndtering. Hun er ansvarlig redaktør for web og sosiale medier.

Din Hørsel

Tor Slette Johansen

Tor Slette Johansen


Mob: 93 01 02 14

Redaktør

Tor er redaktør for HLFs fagblad Din hørsel og nettavisen dinhorsel.no

Bjørg Engdahl

Bjørg Engdahl


Mob: 481 95 185

Journalist

Bjørg er journalist i Din Hørsel og nettavisen dinhorsel.no og lager artikler til hlf.no og publiserer på sosiale medier.

Organisasjon

Steinar Antonsen

Steinar Antonsen


Mob: 922 97 447

Seniorkonsulent

Steinar har saksbehandlingsansvar opp i mot HLFs Erstatningsavtale for høreapparater. Steinar har også ansvar for å bidra til å utvide likepersonordningen samt utarbeide rapporter og statistikk i så henseende. Steinar følger videre opp mot fylkeskontaktene og veiledere for likepersoner. Steinar er kontaktperson for Ménière-utvalget.

Jorunn Fredheim

Jorunn Fredheim


Mob: 922 38 065

Organisasjonsrådgiver

Jorunn har innen sitt ansvarsområde å gi organisasjonsmessig støtte og råd til tillitsvalgte i fylkes- og lokallag. Hun koordinerer også besøk til fylkes- og lokallagene og legger til rette administrativt for disse organisasjonsleddene. Jorunn er kontaktperson for CI-utvalget.

Nina Ekjord Øyen

Nina Ekjord Øyen


Mob: 468 24 030

Organisasjonsrådgiver

Nina har ansvar for likepersonarbeidet sentralt og lokalt, bl a oppfølging av likepersoner og utvikling av et helhetlig likepersontilbud. I tillegg ansvar for minoritetsrekruttering og hun bidrar inn i HLF Lederskole. Nina er ansattes representant i HLFs styre.

Kim Andreas Stensnes

Kim Andreas Stensnes


Mob: 938 61 312

Organisasjonsrådgiver

Kim har ansvar for koordinering av studievirksomheten sentralt og lokalt, planlegge og gjennomføre sentrale kurs, kursbudsjett og utvikling av studieplaner. Han bidrar også til oppbygningen av HLFs nysatsning HLF-skolen. Kim svarer også på spørsmål fra tillitsvalgte vedrørende studieaktivitet.

Nina Unn Øieren

Nina Unn Øieren


Mob: 993 70 010

Organisasjonsrådgiver

Nina har ansvar for stands og koordinering av HLFs store synlighetskampanje «Hvert øre teller».

Lasse Riiser Bøtun

Lasse Riiser Bøtun


Mob: 482 50 029

Ungdoms- og organisasjonskonsulent

Lasse er HLFUs ungdomskonsulent og jobber med drift og administrasjon av HLFUs virksomhet som bla innebærer, å planlegge og gjennomføre HLFUs kurs og sosiale treff. Interessepolitikk, synlighets- og organisasjonsarbeid er også viktige prioriterte oppgave.

Interessepolitikk

Merete Orholm

Merete Orholm


Mob: 916 28 776

Leder av interessepolitisk avdeling

Merete er leder av avdelingen og har det strategiske og overordnete fagansvaret for HLFs interessepolitiske påvirkningsarbeid. Hun har et spesielt oppfølgingsansvar for saker innen helse og arbeid.

Marit Skatvedt

Marit Skatvedt


Mob: 954 49 903

Seniorrådgiver

Marit har ansvar for det interessepolitiske arbeidet knyttet til barn og unge og er ansvarlig for HLFs bistandsprosjekt i Malawi. Hun er kontaktperson for Foreldre- og barn-utvalget.

Hildegunn Fallang (I permisjon)

Hildegunn Fallang (I permisjon)

Interessepolitisk rådgiver

Marte Oppedal Vale

Marte Oppedal Vale


Telefon: 21 02 37 71 (Telefonsamtalen går via skrivetolk)

Interessepolitisk rådgiver

Marte har ansvaret for det interessepolitiske arbeidet knyttet til diskriminering, universell utforming og tilgjengelighet. Hun er kontaktperson for Døvblittutvalget.

Niklas Didrik Hellum

Niklas Didrik Hellum


Mob: 926 06 352

Interessepolitisk rådgiver

Marked

Ellen Sagen

Ellen Sagen


Mob: 404 04 089

Fagsjef marked

Ellen har det faglige ansvaret i HLFs markedsavdeling. Hun er ansvarlig for HLFs langsiktige markedsstrategi og omdømme. Ellen jobber for tiden i 50 prosent stilling.

Chris Lyngaas

Chris Lyngaas


Mob: 408 54 965

Markedsrådgiver

Chris har ansvar for nye inntekts- og forretningsområder. Han har ansvar for Hørselslotteriet, HLF-kalenderen og jobber med HLFs inntektsgivende kampanjer.

Tonje Getz Taraldsen

Tonje Getz Taraldsen


Mob: 413 70 068

Markedsrådgiver

Tonje har ansvaret for nettbutikkene til HLF, annonsesalg i fagbladet Din Hørsel og HLFs medlemsfordeler.

Service

Inger Marie Tørnquist

Inger Marie Tørnquist


Mob: 975 26 472

Administrasjonsleder

Inger Marie leder avdelingen og har blant annet ansvar for HLFs erstatningsordning.

Huma Kaleem (I permisjon)

Huma Kaleem  (I permisjon)

Kontormedarbeider

Huma betjener sentralbord, medlemsregister, tar hånd om varebestillinger og sender ut informasjonsmateriell

Lene Strømstad

Lene Strømstad


Mob: 474 75 005

Kontormedarbeider

Lene betjener sentralbord, medlemsregister og tar hånd om varebestillinger.

Birgitte Foss

Birgitte Foss


Mob: 477 93 227

Kontormedarbeider

Birgitte betjener sentralbord, medlemsregister og tar hånd om varebestillinger. Birgitte jobber mandag, tirsdag og onsdag.

Helene Charlotte Tollefsen

Helene Charlotte Tollefsen


Telefon: 226 39 904

Helene tar imot besøkende til Hørselens Hus, betjener HLFs sentralbord, medlemsregister og tar hånd om varebestillinger.

Thorbjørn Andersen

Thorbjørn Andersen


Mob: 474 74 184

Medlems- og CRM-konsulent

Thorbjørn er ansvarlig for Lydgangen

Kristin Edner Skovdahl

Kristin Edner Skovdahl


Mob: 990 99 298

Kontormedarbeider

Kristin tar imot besøkende til Hørselens Hus, betjener HLFs sentralbord, medlemsregister og tar hånd om varebestillinger.

Stabsfunksjoner

Steinar Birkeland

Steinar Birkeland


Mob: 404 71 279

Fagsjef prosjekt

Steinar er ansvarlig for strategisk utredningsarbeid og prosjektutvikling.

Thomas Nilsen

Thomas Nilsen


Mob: 401 99 988

IKT-ansvarlig

Thomas er ansvarlig for IKT. Skype:

Økonomi

Lene Langtangen Fjeldaas

Lene Langtangen Fjeldaas


Mob: 934 48 402

Regnskapsleder

Lene er ansvarlig for økonomi, regnskap og lønn.

Tanja Degnes (I permisjon)

Tanja Degnes (I permisjon)

Økonomikonsulent

Tanja jobber med økonomi og regnskap.

Nina Dahl


Regnskapsmedarbeider

Henvendelser

Henvendelser om medlemskap kan sendes til epost

Henvendelser om varer og nettbutikk kan sendes til epost:           

Her finner du oss

Sekretariatet har telefontid fra klokken 10.00 til 15.00.

Er du usikker på hvem du skal kontakte, eller er du på jakt etter ditt medlemsnummer, så ring sentralbordet på

22 63 99 00 eller sende en epost til

HLFs sekretariat holder til i Brynsveien 13, 0667 Oslo.

Postadresse:
HLF
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo

Nærmeste t-banestasjon er Brynseng.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding