Hopp til innhold

Tormod Karlsen


Mob: 909 30 584

Leder

Carola Peckolt


Telefon: 739 32 798
Mob: 482 99 597

Nestleder

Svein Erik Løkke


Mob: 917 85 917

Medlem

Ellinor Hjørnevik


Telefon: 551 32 188
Mob: 926 02 080

Medlem

Knut Magne Ellingsen


Mob: 468 63 109

Medlem

Turid Solum


Mob: 905 02 599

1. vara

Nina Malika Abusdal

2. vara

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av Landsmøte og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med HLFs vedtekter og vedtak.

Kontrollkomiteen skal kontrollere årsmelding og regnskap og gi uttalelse til Landsmøtet om disse.

Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer med to varamedlemmer. Disse kan ikke være medlemmer eller varamedlemmer til Sentralstyret.

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Komiteens ansvarsområde er følgende:

  • Gjennomgå Landsmøtets og Sentralstyrets protokoller

  • Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og Landsmøtets vedtak sendes fortløpende til Sentralstyret.

  • Avlegge årlig rapport som sendes Sentralstyret og fylkeslagene i forbindelse med behandlingen av årsmelding, regnskap og revisorrapport.

  • Legge frem rapport for Landsmøtet for siste landsmøteperiode

  • Samarbeide med revisor etter behov

  • Sentralstyret, fylkeslagene og lokallagene kan anmode kontrollkomiteen om særskilte undersøkelser og tiltak

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding