Hopp til innhold

Åse Wrålsen


Mob: 971 66 033

Jan Martin Hafskjold


Mob: 995 81 074

Tormod Karlsen


Mob: 909 30 584

Johan Morland


Mob: 411 64 685

Synnøve Solhaugen Engen


Mob: 917 08 261

Ole Thorvild Rønningen


Mob: 926 43 502

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av Landsmøte og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med HLFs vedtekter og vedtak.

Kontrollkomiteen skal kontrollere årsmelding og regnskap og gi uttalelse til Landsmøtet om disse.

Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer med to varamedlemmer. Disse kan ikke være medlemmer eller varamedlemmer til Sentralstyret.

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Komiteens ansvarsområde er følgende:

  • Gjennomgå Landsmøtets og Sentralstyrets protokoller

  • Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og Landsmøtets vedtak sendes fortløpende til Sentralstyret.

  • Avlegge årlig rapport som sendes Sentralstyret og fylkeslagene i forbindelse med behandlingen av årsmelding, regnskap og revisorrapport.

  • Legge frem rapport for Landsmøtet for siste landsmøteperiode

  • Samarbeide med revisor etter behov

  • Sentralstyret, fylkeslagene og lokallagene kan anmode kontrollkomiteen om særskilte undersøkelser og tiltak

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding