Hopp til innhold

Morten Buan

Morten Buan


Telefon: 22 44 48 58
Mob: 414 04 106

Forbundsleder

Grete Kristoffersen

Grete Kristoffersen


Telefon: 62 96 38 70
Mob: 414 33 806

Styremedlem

Thorbjørn Andersen

Thorbjørn Andersen


Telefon: 474 74 184

Ansattes representant

Sentralstyret

HLFs sentralstyre velges av Landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, fem sentralstyremedlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg tiltrer HLFUs leder og representant for de ansatte Sentralstyret med fulle rettigheter.

HLFUs leder og de ansattes representant har personlig vararepresentant.

Det skal være flertall av hørselshemmede og/eller pårørende til hørselshemmede i alle HLFs styrer.

Sentralstyremedlemmer kan ikke sitte i Sentralstyret i mer enn tre landsmøteperioder sammenhengende i samme funksjon.

Forbundsleder er HLFs øverste tillitsvalgt og representerer HLF utad. Forbundsleder har møte-, tale- og forslagsrett i alle HLFs organer unntatt valgkomiteen.

Sentralstyrets oppgaver:

  • Ha den utøvende ledelse i HLF etter vedtekter og vedtak i Landsmøtet

  • Fatte beslutninger i saker som ikke er tillagt Landsmøtet

  • Sentralstyret oppnevner medlemmer til HLFs Hovedutvalg og de faste utvalgene

  • Oversender saker til Hovedutvalget og HLFU

  • Sentralstyret ansetter generalsekretær og er generalsekretærens nærmeste overordnede

  • Ansetter redaktør av fagbladet "Din Hørsel"

  • Informerer HLFs medlemmer om sitt arbeid

  • Sentralstyret kan nedsette ad hoc utvalg til hjelp i sitt arbeid

  • Sentralstyret er generalforsamling for og oppnevner styret for Briskeby skole og kompetansesenter AS

Saksdokumenter og protokoll fra Sentralstyrets møter gjøres tilgjengelig i Lydgangen for HLFs tillitsvalgte (krever innlogging).

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding