Hopp til innhold

Her finner du et sammendrag av HLFs erstatningsavtale (forsikring) for høreapparater.

Hvem gjelder erstatningsavtalen for?

HLFs erstatningsavtale for høreapparater gjelder alle medlemmer i HLF som har gyldig og betalt medlemskap, samt tildelingsskjema (tidligere garantikort) eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon på høreapparatet.

Hva dekker erstatningsavtalen:

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater er tilpasset Folketrygden og dekker skader som ikke er omfattet av denne.

I hovedtrekk er forskjellene:
•Folketrygden:
-Dekker reparasjoner på høreapparatet i inntil 6 år etter at høreapparatet var nytt.

•HLFs Erstatningsavtale for høreapparater:
-Dekker tap og tyveri av høreapparatet og skader av så vesentlig omfang at høreapparatet ikke kan repareres og må erstattes med et nytt.

Hva og når dekker erstatningsavtalen:

• Erstatningsavtalen gjelder for høreapparater med gyldig tildelingsskjema (tidligere garantikort) eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon.

• Med høreapparater forstås også Tinnitusmasker / Cros / BiCros apparat.

• Erstatningsavtalen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Erstatningssum og egenandel:

• Erstatningssummen er inntil kr 6.000,- per høreapparat og inntil kr 12.000,- om begge høreapparatene skades i en og samme hendelse.

• HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker ett skadetilfelle per år.

• Egenandel er kr 1000,-.

Erstatningsavtalen dekker ikke:

• HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker ikke reparasjonsskader. Reparasjoner er omfattet av Folketrygden.

• HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker ikke høreapparater som er eldre enn 6 år. Er høreapparatet eldre enn 6 år når det skades eller mistes, dekkes dette av Folketrygden.

Erstatningsordningen opphører:

• HLFs Erstatningsavtale for høreapparater opphører fra samme dato som medlemskapet i HLF opphører.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding