Hopp til innhold

Svar på de mest stilte spørsmålene om HLFs Erstatningsavtale.

Hvem gjelder erstatningsavtalen for?

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater gjelder for alle personlige medlemmer i HLF, som har gyldig og betalt medlemskap og tildelingsskjema (tidligere garantikort) eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon på høreapparatet. Avtalen gjelder ikke for institusjoner, skoler, firmaer med mer.

Hva dekker erstatningsavtalen?

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker tap og tyveri av høreapparater og skader av så vesentlig omfang at apparatet ikke kan repareres og må erstattes med nytt. Høreapparatet kan ikke være eldre enn 6 år og må ha gyldig tildelingsskjema (tidligere garantikort) eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon.

Hva dekkes ikke av erstatningsavtalen?

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker ikke reparasjonsskader. Reparasjoner er omfattet av Folketrygden.

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater dekker ikke høreapparater som er eldre enn 6 år. Er høreapparatet eldre enn 6 år når det skades eller mistes, dekkes dette av Folketrygden. Det gis støtte fra Norsk folketrygd til nytt høreapparat når det har gått minst 6 år siden sist du fikk stønad til høreapparat. 6-årsregelen kan fravikes dersom funksjonsevnen har endret seg slik at et annet høreapparat med andre tekniske egenskaper kan bedre funksjonen vesentlig, eller det har kommet en ny type høreapparat på markedet som kan bedre funksjonsevnen vesentlig.

Må jeg tegne en egen forsikring på tilbehør til høreapparater?

Du trenger i utgangspunktet ikke egen forsikring som dekker hjelpemidlet du har lånt fra hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler som lånes ut tilhører NAV, men du er ansvarlig for å sikre og ta vare på dem på en god måte. Du er ansvarlig for forsvarlig bruk og oppbevaring av hjelpemidlet.

Hvis du ikke har skyld i at hjelpemidlet er skadet eller tapt, vil hjelpemiddelsentralen levere ut et nytt. Det er en forutsetning at du fremdeles har behov for hjelpemidlet.

Hvis du selv har skyld i at hjelpemidlet er skadet eller tapt, vil hjelpemiddelsentralen vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning fra deg.

Les mer på NAV sine nettsider

Hva menes med gyldig tildelingsskjema, garantikort eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon?

Ved tildeling av høreapparat, utsteder leverandøren/audiografen et tildelingsskjema (tidligere kalt garantikort) eller tilsvarende dokumentasjon. Denne identifiserer brukeren av høreapparatet, type høreapparat og viser blant annet dato for når apparatet ble mottatt. Dette er vesentlig i forhold til 6 års regelen for høreapparatets levetid. Har du ikke dette tilgjengelig, be om å få et nytt (eller kopi) av leverandøren/audiografen.

Jeg er 70 år – er det noen aldersgrense som gjelder for erstatningsavtalen?

Nei, det er ingen aldersgrense for personer tilknyttet denne erstatningsavtalen.

Må jeg betale noen egenandel dersom høreapparatet mitt blir stjålet eller ødelagt slik at det må erstattes med et nytt apparat?

Ja, en egenandel på kr 1000 ,- vil bli trukket fra ved erstatningsutbetalingen. 

Hvor gjelder erstatningsavtalen?

Den gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Dekker erstatningsavtalen også CI-apparater?

Dersom en mister sitt CI-apparat dekker det aktuelle sykehuset nytt apparat. CI-apparatene defineres som sykehusets eiendom. Batterier (både engangs og oppladbare) må dekkes av brukeren selv.

Jeg var på ferie og høreapparatet lå i en bag som ble stjålet. Er dette dekket av erstatningsavtalen?

Dersom du har en reiseforsikring, skal den benyttes i slike tilfeller. Tyveri vil være dekket av HLFs Erstatningsavtale for høreapparater.

Høreapparatet ble ødelagt da jeg falt på skitur. Det kan ikke repareres og jeg må få nytt. Er dette dekket av erstatningsavtalen?

Ja, skader av så vesentlig omfang at høreapparatet ikke kan repareres og må erstattes med nytt, vil være dekket av HLFs Erstatningsavtale for høreapparater.

Jeg eier to høreapparater. Er begge apparatene dekket av erstatningsavtalen?

Ja, med inntil kr 6.000 kroner per apparat. Skades begge apparatene i én og samme hendelse er erstatningen inntil kr 12. 000,-. Du får erstattet ett skadetilfelle per år.

Ett av mine høreapparater er verdt kr 9.000,-. Er dette apparatet omfattet av HLFs Erstatningsavtale for høreapparater?

Ja, men erstatningssummen er begrenset med inntil kr 6.000,-.

Jeg har forsikret høreapparatet mitt gjennom en verdigjenstandsforsikring. Hva gjør jeg med den nå?

HLFs Erstatningsavtale for høreapparater er inkludert i medlemskontingenten, og sammen med Folketrygden gir HLFs Erstatningsavtale for høreapparater etter vår oppfatning medlemmene en meget god og omfattende dekning. Om du skal si opp din verdigjenstandsforsikring må du selv bestemme.

En forskjell på HLFs Erstatningsavtale for høreapparater og en verdigjenstandsforsikring er at HLFs Erstatningsavtale for høreapparater gir erstatning for ett skadetilfelle i en 12 måneders periode. En verdigjenstandsforsikring vil kunne gi erstatning flere ganger i løpet av ett år dersom det skjer flere skadetilfeller.

Hva gjør jeg når skaden er skjedd?
Ta kontakt med HLF og få tilsendt et skadeskjema. Skjemaet er også tilgjengelig på HLFs nettside og kan leveres elektronisk. Ferdig utfylt skadeskjema skal sendes til HLF. Påse at alle nødvendige opplysninger er utfylt, og legg ved kopi av tildelingsskjema (tidligere garantikort) eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon. Alle henvendelser om skader skal rettes til HLF.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding