Hopp til innhold

Prosjektet kartla yrkesaktive hørselshemmedes utfordringer i yrkeslivet, med påfølgende oppfølging med informasjon og permanent kurstilbud.

Utgangspunktet for prosjektet var behov for økt kunnskap om hørselshemmedes forhold til yrkeslivet. Dette etter mange tilbakemeldinger fra hørselshemmede som slet med å komme inn i yrkeslivet eller holde seg innenfor det over tid.

Prosjektet ble lagt opp som en kartlegging i to faser. Første fase, som ble gjennomført som et forprosjekt i regi av Buskerud fylkeslag av HLF, besto av en postsendt spørreundersøkelse til HLF-medlemmer mellom 25 og 65 år i Buskerud fylke. Ut fra denne studien ble det mulig for hovedprosjektet å identifisere yrkesaktive i full jobb. Disse ble så i fase to brukt som informanter med sikte på å gå mer i dybden gjennom både postsendt spørreskjema og dybdeintervjuing. Analysen av funnene fremlegges samlet i rapporten Utestengt eller integrert?

Prosjektet markerte starten på Briskeby skole og kompetansesenter as sin virksomhet ift. yrkeslivet. I tillegg kom temaet mer på dagsorden i HLF, gjennom opprettelsen av Yrkesaktivt utvalg i 2003. På prosjektsiden peker prosjektet frem mot blant annet Behold jobben!

Hurtiglenke: www.hlf.no/utestengtellerintegrert

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding