CI-statistikk

Bestefar og barnebarn med CI spiller sjakk

  CI-statistikk inneholder historiske aktivitetstall fra norske sykehus som utfører CI-operasjoner.

  CI-statistikk er utviklet og oppdateres av en arbeidsgruppe med representanter fra HLF samt Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen, Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus, og St. Olavs hospital/Universitetssykehuset i Trondheim. I tillegg til disse sykehusene leverer Universitetssykehuset i Nord-Norge/Tromsø data til statistikken.

  CI-statistikken går tilbake til den første CI-operasjonen i Norge, som ble utført i 1986 på en voksen person. Det første barnet i Norge fikk CI i 1988.

  Tallgrunnlaget følger gjeldende personvernregler og er basert på operasjonsstedenes datasystemer. Det er kontrollert for overførte pasienter.

  Statistikken viser både antall personer og antall utførte operasjoner.

  Følgende begreper brukes:

  • Ensidig (unilateral) = CI på én side
  • CI2 = CI på én side med påfølgende CI på den andre siden
  • Dobbeltsidig (bilateral):CI på begge sider samtidig

  Data fra perioden 1986-2015 presenteres innen totalbildet, mens det fra og med 2016 presenteres årlige oversikter. For barn presenteres årlige persontall fra og med 1996.

  Nøkkeltall 1986-2023

  • 3075 personer er blitt CI-operert:
   • Barn: 892
   • Voksne: 2183
   • Ensidig (unilateral): 2738
   • CI2 og dobbeltsidig (bilateral): 1104

  • 4039 operasjoner:
   • Ensidig: 2738
   • Dobbeltsidig: 337
   • CI2: 767
   • Reoperasjoner: 197

  Totalt antall personer i Norge som har fått CI

  Søylediagram som viser totalt antall personer i norge som har fått CI

  Totalt antall CI-operasjoner i Norge

  Graf som viser totalt antall CI-operasjoner i norge fra 1986 - 2023

  Antall nye personer som har fått CI i Norge per år fra 2016

  Graf som viser antall nye personer som har fått CI i Norge per år fra 2016

  Antall CI-operasjoner i Norge fra 2016

  Graf som viser antall CI-operasjoner i Norge fra 2016

  Antall CI-pasienter og CI operasjoner fordelt på helseregioner i Norge 1986-2023

  Graf som viser antall CI-pasienter og CI operasjoner fordelt på helseregioner i Norge 1986-2023

  Aldersfordeling voksne 2016-2023

  Graf som viser aldersfordeling voksne 2016-2023

  Alder ved operasjon for barn

  Graf som viser alder ved operasjon for barn

  Fordeling barn/voksne

  Graf som viser fordeling barn/voksne