Har du en hørselsutfordring? Det er en rekke fordeler ved å bli medlem i Hørselshemmedes Landsforbund. Sammen blir vi hørt.

Mann og voksen kvinne med grått hår og ler sammen
Tegnet illustrasjon av en øre-, nese-, halslege som undersøker øret til en pasient

Forsikring for høreapparater

Alle våre medlemmer får forsikring for høreapparatet sitt. Forsikring dekker tap, tyveri og skade.

Har du spørsmål om HLFs medlemskap?

Tegnet illustrasjon av en likeperson som holder en arm rundt en annen person

Trenger du hjelp i hverdagen eller noen å snakke med?