Vi er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser – og verdens største organisasjon for hørselsutfordringer. Sammen blir vi hørt.

Voksen dame i solskinn med armen over hodet for å skygge for sola

Om HLF

Hvem er vi?

Over en million nordmenn har en hørselsutfordring. Gruppen er mangfoldig og stadig flere rammes.

Hørselshemmedes Landsforbund har en viktig rolle som interesseorganisasjon for høreapparatbrukere, personer med store hørselstap, foreldre med barn med nedsatt hørsel, CI-opererte og de med balansesykdommen Ménière. Vårt overordnede mål er å gjøre hverdagen enklere for alle med en hørselsutfordring og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Hva gjør vi?

Våre verdiord er engasjement, kunnskap, omsorg og relevans. Engasjement gjennomsyrer alt vi gjør. Vi hadde ikke eksistert uten våre frivillige, som er organisasjonens ryggrad. Ved å vise ekte engasjement engasjerer vi andre og skaper varige resultater og endringer.

Vi bruker vår kunnskap til å forebygge hørselsskader og få viktige saker. hørt. Vi gir også mennesker med hørselsutfordringer kunnskap til å mestre egen situasjon, slik at hverdagen blir enklere. I Hørselshemmedes Landsforbund spiller vi hverandre gode, og vi er et felleskap like mye som et tjenestetilbud.

Vårt engasjement for hørselssaken er med på å skape et samfunn med like muligheter for alle, uansett hørsel. Det er omsorg i praksis.

Hørselshemmedes Landsforbund skal alltid være relevante. Å ha relevans handler om å forstå og svare på folks behov. Alle, uansett hørselsutfordring, skal oppleve oss som oppdaterte og aktuelle. Vi setter hørselssaken på dagsorden ved å tilby relevant informasjon til de som trenger det.

Hvordan gjør vi det?

Hørselshemmedes Landsforbund styres av medlemmene. Hvert tredje år avholdes landsmøte, hvor det blant annet velges sentralstyre faste utvalg, kontrollkomité, valgkomité og revisor.

Vi har egne utvalg for medlemsgruppene våre:

  • Tinnitus
  • Ménière
  • Yrkesaktiv
  • CI
  • Personer med store hørselstap
  • Høreapparatbrukere
  • Foreldre og barn

HLFU har eget styre samt en representant i sentralstyret.

Tre personer som sitter på en parkbenk. I bakgrunnen ser vi en forelder leie et barn og en person med stokk.

Hørselshemmedes Landsforbunds sekretariat ligger i Oslo.

Sekretariatet består av fire avdelinger og ledes av generalsekretær. Sekretariatet tar seg av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte, og jobber blant annet mot politikere og beslutningstakere for å bedre hørselshemmedes rettigheter og muligheter, samt behandlingstilbud.

Våre likepersoner

Vi har 600 likepersoner. En likeperson er en du kan snakke med om din hørselsutfordring.

Voksen kvinne og voksen mann prater sammen

HLF der du bor

Vi har 15 fylkeslag og 200 lokallag fordelt over hele landet.

Familie i stue, noen snakker sammen i sofa og noen leker på gulvet

Fant du det du lette etter?