Vi er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser.

To mørkhårede jenter som sitter på gulvet og danderer en solsikkebukett

  Kontakt oss

  Hørselshemmedes Landsforbund

  Besøksadresse: Brynsveien 13, 0667 OSLO
  Postadresse: Postboks 6652 Etterstad, 0609 OSLO

  Telefon: 22 63 99 00 | E-post: hlf@hlf.no

  Åpningstider: Sentralbordet har telefontid fra kl. 09.30 til 11.00 og 12.30 til 15.00 alle virkedager.

  Spørsmål om medlemskap?

  Send e-post til medlem@hlf.no

  Spørsmål om nettbutikk?

  Send e-post til butikk@hlf.no


  Illustrasjon av mannesker i en park

  Forbundets formål

  Hørselshemmedes Landsforbund har en viktig rolle som interesseorganisasjon for høreapparatbrukere, personer med store hørselstap, foreldre med barn med nedsatt hørsel, CI-opererte og de med balansesykdommen Ménière.

  Vårt overordnede mål er å gjøre hverdagen enklere for alle med en hørselsutfordring og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

  Våre verdiord er engasjement, kunnskap, omsorg og relevans. Engasjement gjennomsyrer alt vi gjør. Vi hadde ikke eksistert uten våre frivillige, som er organisasjonens ryggrad. Ved å vise ekte engasjement engasjerer vi andre og skaper varige resultater og endringer.

  Vi bruker vår kunnskap til å forebygge hørselsskader og få viktige saker. hørt. Vi gir også mennesker med hørselsutfordringer kunnskap til å mestre egen situasjon, slik at hverdagen blir enklere. I Hørselshemmedes Landsforbund spiller vi hverandre gode, og vi er et felleskap like mye som et tjenestetilbud.

  Vårt engasjement for hørselssaken er med på å skape et samfunn med like muligheter for alle, uansett hørsel. Det er omsorg i praksis.

  Hørselshemmedes Landsforbund skal alltid være relevante. Å ha relevans handler om å forstå og svare på folks behov. Alle, uansett hørselsutfordring, skal oppleve oss som oppdaterte og aktuelle. Vi setter hørselssaken på dagsorden ved å tilby relevant informasjon til de som trenger det.


  Illustrasjon av tre personer som leser og skriver i en undervisningssituasjon

  Organisasjonen HLF

  Hørselshemmedes Landsforbund styres av medlemmene. Hvert tredje år avholdes landsmøte, hvor det blant annet velges sentralstyre faste utvalg, kontrollkomité, valgkomité og revisor. HLFU har eget styre samt en representant i sentralstyret.

  Våre medlemsutvalg:

  Våre viktigste saker

  Likestilling og deltakelse:

  Vi arbeider for et universelt utformet samfunn, fordi alle skal ha de samme mulighetene til å delta fullt ut i samfunnet.

  Behandling og rehabilitering:

  Vi arbeider for en nasjonal hørselsplan som skal sikre at hørselsutfordringer blir møtt med rett hjelp til rett tid.

  Opplæring og utdanning:

  Vi arbeider for at alle elever med nedsatt hørsel skal ha rett til tilrettelegging, samt at offentlige skoler og undervisningsbygg skal være universelt utformet.

  Presse

  For pressehenvendelser, kontakt

  Elise Nyborg Eriksen
  marked- og kommunikasjonssjef
  E-post: eriksen@hlf.no
  Telefon: 416 77 235

  Brosjyrer

  Vi har ulike brosjyrer til nedlastning.

  Formelle dokumenter