Behandlingsansvarlig

  Generalsekretær er på vegne av Hørselshemmedes Landsforbund behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

  Personopplysninger som lagres

  Vi lagrer følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, fødselsdato, bankkonto og type medlemskap.
  I tillegg blir følgende opplysninger lageret dersom de er avgitt: Mobiltelefonnummer, E-postadresse og kjønn.
  Under innmeldingsprosessen kan man i tillegg angi fagområder innen hørsel man har interesse for eller vil vite mer om.

  For personer som har gitt en gave til Hørselshemmedes Landsforbund og ønsker å benytte seg av muligheten til skattefradrag, lagrer vi også fødselsnummer slik at vi kan innrapportere fradraget til skattemyndighetene.

  For medlemmer som er tillitsvalgte og/eller har verv i organisasjonen sentralt og/eller lokalt vil det, i tillegg til opplysningene over, bli lagret type verv og perioden vervet gjelder.

  Dersom et medlem benytter seg av HLFs høreapparatforsikring, vil det bli lagret opplysninger knyttet til person om skaden/tapet av høreapparater. Opplysningene som blir lagret omfatter: Eier, type skade, når skaden/tapet oppstod, hvor skaden oppstod, hva ble skadet/tapt, om høreapparat(ene) var i bruk på skade-/tapstidspunktet, hendelsesforløpet, om høreapparatene er forsikret i annet selskap, om melder har fått erstatning for skadd/tapt høreapparat i løpet av de siste 3 år, når NAV sist dekket utgifter til nytt/nye høreapparat og kontonummer.

  Vi lagrer også transaksjoner knyttet til person fra handler i vår nettbutikk. Vi lagrer betalingshistorikk på kontingent, giverinfo og familietilknytning (barn-/familiemedlem)

  Kortinformasjon

  Når du betaler medlemskap eller gir en gave med kort på hlf.no blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

  Innhenting av personopplysninger

  Vi lagrer kun de personopplysningene du har avgitt på innmeldingsblankett eller på våre nettsider, enten via innmeldingsskjemaet eller via handel i HLFs nettbutikk. Vi henter ikke inn personopplysninger fra tredjepart.

  Informasjonskapsler/cookies

  Hørselshemmedes Landsforbund benytter seg av informasjonskapsler på sine nettsider (hlf.no, godlydibarnehagen.no, godlydiskolen.no, hvertøreteller.no, ørepropper.no). Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

  Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

  Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

  Formål og grunnlag for behandling

  Formålet med behandlingen

  Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i medlemsavtalen din. Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og tjenester i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, SMS eller postutsendelser.

  Grunnlaget for behandlingen

  Informasjon om navn, adresse, fødselsdato, samt telefon og e-postadresse hvis avgitt, benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6 (b).

  Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

  Har du samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

  Utlevering av opplysninger til tredjepart

  For å kunne oppfylle våre forpliktelser i medlemsavtalen utleveres nødvendige opplysninger, begrenset til kontaktinformasjon, til våre samarbeidspartnere.

  Våre nåværende samarbeidspartnere er:

  Edda Presse- Trykk og distribusjon av fagbladet Din Hørsel
  Dialog - Telefonkampanjer
  Radisson Blu - Distribusjon av medlemstilbud
  Tryg forsikring - Distribusjon av medlemstilbud
  Circle K - Distribusjon av medlemstilbud
  NFI (Norsk Formular Industri AS) - Trykk og distribusjon av kontingenten
  LinkMobility - Distribusjon av informasjon og medlemstilbud via SMS
  MasterCard Payment Services - produksjon av eFaktura og AvtaleGiro


  Utover disse, vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

  Sletting av personopplysninger

  Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap slettes eller anonymiseres etter 5 år.

  Opplysninger vi i henhold til lover er forpliktet til å bevare vil bli lagret i perioden lovens krav setter.

  Rettigheter for den registrerte

  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

  Informasjonssikkerhet

  Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

  Kontaktinformasjon

  Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

  E-post: medlem@hlf.no

  Hørselshemmedes Landsforbund
  Postboks 6652 Etterstad
  0609 Oslo