HLF har som formål å sikre at alle med hørselsutfordringer får god livskvalitet, gjøres selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger.


Kvinne med grått hår skriver på en laptop