Velkommen til Hørselshemmedes Landsforbund i Buskerud

En familie spiser frokost og snakker sammen rundt et bord

Hørselshemmedes Landsforbund sine fylkeslag består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken. Fylkeslagets hovedoppgave er å samordne arbeidet for hørselshemmede innenfor fylket, og skal fungere som bindeledd mellom sentrale og lokale ledd i HLF.

Hørselshemmedes Landsforbund i Buskerud

Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre hørselshemmede.


Dersom du ønsker mer informasjon om fylkeslagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson, kontaktdetaljer finner du nedenfor. Ønsker du selv å bidra er du selvsagt hjertelig velkommen.I regi av både fylkeslaget og lokallagene arrangeres det en rekke kurs og samlinger. Her kan du møte likesinnede og få støtte og inspirasjon.


Det arrangeres også temamøter om ulike hørselsutfordringer. Her får du viktige råd til hvordan du kan mestre hverdagen dersom du for eksempel lever med nedsatt hørsel eller tinnitus.

Ta kontakt

E-post:

post@hlfbuskerud.no

Mobiltelefon:

922 38 065

Adresse: v/ Jorunn Fredheim

Tillitsvalgte Buskerud

Gerd Ervum

Varamedlem

gerd.ervum3@gmail.com

Mob: 472 62 082

Sindre Falk

Styremedlem

sindre.falk@gmail.com

Mob: 454 41 415

Jorunn Fredheim

Leder

fredheimjorunn@gmail.com

Mob: 922 38 065

Inger Synnøve Holm

Sekretær

ingsynhol@gmail.com

Mob: 913 55 655

Frank Johnson

Styremedlem

fra-j5@altiboxmail.no

Mob: 904 72 882

Liv Juchelka

Varamedlem

juchelka@online.no

Mob: 959 80 064

Dagfinn B. Tvedt

Styremedlem

dagtve@online.no

Mob: 900 55 084

Vivienne Welsby

Studieleder

vivienne.welsby@usn.no

Mob: 932 32 634

Fylkeskontakter

Bjørn Arthur Johannessen

Fylkeskontakt for høreapparatbrukere

arthurjo1970@gmail.com

Mob: 954 02 778

Bjørn Arthur Johannessen

Fylkeskontakt Arbeidsliv

arthurjo1970@gmail.com

Mob: 954 02 778

Jan C. Reinertsen

Fylkeskontakt for Tinnitus

jcreinertsen@gmail.com

Mob: 957 55 455

Ole Thorvild Rønningen

Fylkeskontakt for Ménière

oleth47@icloud.com

Mob: 926 43 502