HLFU er en organisasjon for ungdom og unge voksne med ulike former for hørselsutfordringer.

To blide, mørkhørede jenter sitter på gulvet og danderer en solsikkebukett

HLFU organiserer aktiviteter for ungdom og unge voksne opp til 35 år og har i dag åtte aktive lokallag, i tillegg til det sentrale arbeidet.

Som interesseorganisasjon for ungdom og unge voksne med hørselsutfordringer er HLFU opptatt av å skape rehabiliterende tilbud og miljøer hvor dårlig hørsel er normalt, gjennom kurs, seminarer, arrangementer og leirer. Ungdom og unge voksne med hørselsutfordringer skal få oppleve mestring og tilhørighet. Dette er sentrale verdier som HLFU til daglig arbeider for, i tett samarbeid med våre lokallag.

Vi ser i tillegg verdien av å være en læringsarena og motivere denne gruppen til deltakelse i organisasjonslivet og demokratiske prosesser. Dette styrker både det sivile samfunnet, hørselshemmede som gruppe og det enkelte individet.

HLFUs formål

HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter skal HLFU jobbe for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer.

HLFU skal jobbe for forebygging av hørselsskader blant unge og andre hørselsrelaterte saker.

Ønsker du mer informasjon?