Å høre dårlig påvirker ikke bare hverdagen til den det gjelder, men også de rundt. Pårørende har egne behov, og det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte.

Far og datter sitter ved frokostbordet

Det er lett å kjenne seg rådvill når en du kjenner har fått hørselsutfordringer.

Som pårørende kan du være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Kunnskap om hørselsutfordringer kan bidra til å redusere følelsen av hjelpesløshet og øke opplevelsen av mestring og kontroll.

Far og sønn rusler bortover mens de holder hender og ser på hverandre og smiler

Kunnskap kan bidra til at du

  • får oversikt over beandlingen som tilbys, og hvor helsetjenesten kan bistå dere

  • vet hvordan du best kan gi støtte

  • vet når du skal be om hjelp

  • får en felles forståelse av situasjonen

  • vet hvordan du skal involvere berørte barn

  • får oversikt over dine rettigheter

Gode råd til deg som pårørende eller nærperson

1. Snakk tydelig og ikke for høyt.

Legg vekt på god uttale. Snakker du for fort eller langsomt, ødelegges den naturlige talerytmen. Det hjelper ikke å skrike til en som hører dårlig, da blir det vanskeligere å forstå hva som blir sagt.

2. Pass på at ansiktet ditt er godt belyst.

Ikke plasser deg slik at du får sterkt lys i ryggen, for da kan ansiktet ditt bli lagt i skygge, og den som er hørselshemmet, kan ikke munnavlese.

3. Unngå bakgrunnsstøy.

Husk at støy kan gjøre det vanskelig å høre hva som blir sagt. Skru av radio, TV og vannkraner. Lukk vinduer dersom støy utenfra er et problem. Finn et rolig sted dersom det er mulig, og snakk helst en av gangen dersom dere er flere sammen.Ikke snakk med noe i munnen.

4. Si aldri «glem det»

Dersom du blir spurt om hva du sa – svar alltid tilbake. Det kan være sårende å bli avfeid med «Nei, det var ingenting». Den du snakker med, kan selv avgjøre om det er verdt å få med seg eller ei.

5. Ha blikkontakt

Sørg for å ha blikkontakt før du snakker, og gjenta gjerne med andre ord dersom du merker at personen ikke henger helt med. Husk at et levende ansikt ofte forteller mer enn mange ord. Ha munnen synlig. Ikke hold hånden, avisen eller kaffekoppen foran munnen. Husk at skjegg kan gjøre det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Det samme gjelder om du står i et annet rom; en høreapparatbruker som er i stuen, har vanskelig for å høre hva du sier fra kjøkkenet.

6. Vær inkluderende

Vis tydelig at du ser vedkommende. Mange isolerer seg – ofte uten at de selv egentlig ønsker det. De sliter med å høre det som blir sagt, føler ofte skam over hørselstapet sitt og vil ikke være «til bry». Inviter med deg den som hører dårlig, på noe hyggelig, eller besøk vedkommende. Vær tydelig på at du setter pris på at vennen din er til stede. Vær interessert i hvem personen er, og vær deg selv.

7. Prøv å ha forståelse

Det betyr svært mye at venner og familie setter seg inn i hvordan det er å ikke høre det som blir sagt. Det gjør at man føler seg mer inkludert og forstått. Synes du det er vanskelig å forstå hvordan det er å ikke høre? Du kan for eksempel prøve å gå med ørepropper en stund. Du kan også skaffe deg kunnskap om problematikken gjennom kurs.

8. Vær tålmodig og motiverende

Mange opplever sviktende hørsel som en stor sorg og synes det er tøft å tilpasse seg den nye tilværelsen. Da er det viktig at du som står nær, viser respekt for de følelsene og er tålmodig. Dette gjelder spesielt om personen er nybegynner med høreapparat. Det tar tid å lære og venne seg til å bruke et høreapparat. Ikke minst krever det vilje og tilpasningsevne. Derfor er det viktig at venner og familie motiverer personen til å bruke høreapparatet – slik at det ikke legges bort.

9. Spør hvis du lurer på noe

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du bør oppføre deg overfor en som hører dårlig? Kanskje lurer du på hvordan høreapparatet fungerer, eller hvordan det er å leve med hørselstap? Det er viktig at du tør å ta det opp, og at dårlig hørsel ikke blir elefanten i rommet. Så lenge du er nysgjerrig og ikke gjør narr, er det til syvende og sist hyggelig at du spør og viser oppriktig interesse.

Person som viser omsorg med armen om skulderen til en annen person

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende

Råd og forklaringer

Flere utdypende forklaringer og råd til pårørende/nærpersoner