APD (Auditive prosesseringsvansker) - Når ørene virker, men hjernen ikke forstår

Mor og datter leser sammen

Mellom 3 til 5% barn lider av APD (Auditory processing disorder). Barn med denne lidelsen forstår ikke det de hører på samme måte som andre barn, fordi koordinasjonen mellom hjerne og ører ikke fungerer som den skal.

APD er en fellesbetegnelse på utfordringer med å prosessere det man hører. Hos barn med APD kan tilstanden føre til ulike problemer med læring og kommunikasjon. Det betegnes ofte som «at hjernen hører, men ikke lytter».

Tegnet illustrasjon

  Vanlige utfordringer hos barn og unge med APD

  • Oppfatte tale i omgivelser med bakgrunnsstøy
  • Høre hvilken retning lyder kommer fra
  • Forstå ukjente dialekter, rask eller uklar tale
  • Oppfatte og huske muntlig informasjon
  • Oppfatte forskjell på lyd-like ord
  • Lett distrahert, spesielt av lyd
  • Spør ofte om igjen
  • Hyppige misforståelser

  Ved mistanke om APD

  Fastlegehenvisning til øre-nese-hals-lege for utredning. Hørselsutfordringer hos barn til tross for normale resultater på hørselstesting kan også skyldes andre ting enn APD. En grundig utredning er derfor nødvendig.

  Tiltak for barn med APD

  For barn med APD er det viktig med en koordinert og sammenhengende innsats. Både foreldre, skole og profesjonelle er viktige støttespillere.

  I behandlingen er det fire hovedstrategier:

  • Forståelse, samarbeid, planlegging
  • Pedagogiske og organisatoriske tiltak
  • Forbedring av akustiske signal/tekniske og miljømessige tiltak.
  • Trening av barnets hørselsferdigheter, overordnet forståelse og språklige ressurser.