Det er svært vanlig å oppleve tinnitus. Vanlige beskrivelser av tilstanden er en ringende, plystrende, fresende eller susende lyd i et eller begge ørene – eller et udefinert sted i hodet.

Familie sitter rundt et bord å kommuniserer og spiser mat

Tinnitus

  Hva er tinnitus?

  Tinnitus kjennetegnes av en lyd bare du selv hører, og kan høres som susing, piping, brusing eller annen lyd i øret eller andre steder i kroppen.

  Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Det kan være flere grunner til dette.

  For de fleste varer tilstanden kort og er lite sjenerende, men noen blir så plaget av tinnitus at det reduserer livskvaliteten vesentlig.

  Det finnes to forskjellige typer tinnitus:

  • Akutt tinnitus. Akutt tinnitus defineres som perioden fra tinnitus oppstår og cirka tre måneder frem i tid.
  • Vedvarende tinnitus. Vedvarende tinnitus er tinnitus som har vart lengre enn tre til seks måneder.

  Du kan også ha ikke-plagsom eller lite plagsom tinnitus i lang tid – for så plutselig å oppleve en akuttfase. Tinnitus er gjerne assosiert med hørselstap, men trenger ikke å være det.

  Behandling av tinnitus

  I Norge er det flere modeller som blir brukt i behandling av tinnitus. I mange tilfeller vil en kombinasjon av behandlingsmodeller være mest effektivt.

  De aktuelle behandlingene er:

  • Lydbehandling
  • Kognitiv terapi
  • Behandling etter nevrofysiologisk modell
  1. Lydbehandling
   Bruk av lyd er en bra behandling av tinnitus. Lyd hjelper hørselssystemet til å bli bedre på å skille mellom meningsbærende lyder (for eksempel tale) og meningsløse lyder (for eksempel bakgrunnsstøy, men også tinnitus).

   For mange er det tilstrekkelig med normal bakgrunnsstøy som radio eller lignende, mens andre har nytte av høreapparat eller lydgenerator/lydpute som produserer nødvendig bakgrunnsstøy, for å trene opp hørselen.
  2. Kognitiv behandling
   Det tilbys også ulike former for psykologisk behandling. Kognitiv terapi – individuelt eller i grupper – er ofte brukt. Kognitiv terapi som behandling for tinnitus baserer seg på at utgangspunktet til de problemer tinnituspasienten har ligger i hvordan vedkommende tenker om sin tinnitus. Kognitiv behandling innebærer tett samarbeid mellom terapeut og pasient, og bruk av lyd kan også være en del av kognitiv behandling.

   I kognitiv terapi fokuseres det imidlertid ofte litt mindre på selve lyden, og mer på den mentale mestringstreningen. Det handler om å endre uhensiktsmessige tankemønstre man har om tinntus og gi hjelp til selvhjelp.
  3. Nevrofysiologisk behandling
   Denne behandlingsformen tar utgangspunkt i at dersom lyden oppfattes som ukjent eller skremmende og utløser reaksjoner som stress, økt puls og/eller muskelspenninger - så vil dette virke forsterkende i negativ retning.

   I den nevrofysiologiske behandlingen av tinnitus er det sentralt å bidra til en avlæring av hvilke følelser og hvordan kroppen reagerer på tinnituslyder. Om man lykkes, så vil tinnituslyden bli mindre merkbar og gi rom for å slappe mer av enn tidligere.

  Ti gode råd for deg som har tinnitus

  Tips: Sjekk ut appen Tinnitus Riktig fokus. Den inneholder både avspenningsteknikker og fokuseringstrening. Last den ned gratis fra Google Play eller App Store.

  1. Kunnskap er makt

  For å mestre tinnitus er det viktig med kunnskap om hva det er, hvordan det oppstår, og hvilke mekanismer som har innvirkning på lidelsen. Du bør tilegne deg denne kunnskapen.

  2. Sjekk hørselen din

  Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte bra effekt på tinnitus, og mange synes at høreapparat er lindrende. Selv om du opplever at du hører godt, er det ofte nyttig å vurdere hørselssituasjonen din. Bruker du mye energi på å lytte? Misforstår du når andre snakker? I så fall skal du be om utredning av hørselen din.

  3. Bruk bakgrunnslyder

  Hvis tinnitusen din er plagsom, kan det være smart med bakgrunnslyd. Du merker ofte tilstanden bedre i stillhet, så TV, radio, et åpent vindu, vifte og lignende er gode virkemidler for fokusendring, både dag og natt. Det finnes også hjelpemidler spesielt beregnet for dette. Husk at du ikke skal forsøke å overdøve tinnituslyden.

  4. Oppsøk ekspertise

  Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre et liv med tinnitus. Hvis du ikke får tilstrekkelig hjelp i første omgang, kan fastlege, bedriftslege eller rehabiliteringstjenesten i kommunen henvise deg til behandling hos spesialist.

  5. Kartlegg din tinnitus

  Mange opplever at tilstanden er mindre fremtredende i perioder der man gjør aktiviteter man trives med, stresser mindre og sover godt. Du bør derfor kartlegge disse situasjonene og forsøke å legge til rette for dem. Når du skjønner mønsteret til din tinnitus, kan det være nøkkelen til å redusere mye av ubehaget.

  6. Sørg for å få nok søvn

  Tinnitus kan føre til søvnproblemer av ulik art. Søvnproblemer fører ofte til stress og tretthet, noe som igjen kan forverre tilstanden. Forsøk derfor å få nok søvn.

  7. Avspenning

  Lær deg avspenning, og praktiser jevnlig, helst hver dag. Avspenning hjelper deg med å redusere det daglige spenningsnivået. Det øker igjen evnen din til å håndtere tinnitus og de plagene tinnitus fører med seg.

  Les også: – Lær deg å slappe av

  8. Ta vare på kroppen

  Mosjon, frisk luft og et godt kosthold har en gunstig effekt på livskvaliteten din og dermed også på tinnitus.

  9. Snakk med dine nærmeste

  Forsøk å forklare pårørende, venner og eventuell arbeidsgiver hvordan du har det. Tinnitus påvirker ofte humøret, noe som fort fører til konflikter. Konflikter gjør deg ofte urolig, og dette kan igjen forsterke tinnitus.

  10. Snakk med likeperson

  Opplevelsen av tinnitus er unik, og den er i de aller fleste sammenhenger ikke sammenlignbar. Til tross for dette hjelper det ofte å snakke med noen som har egen erfaring med tinnitus.

  Samtaler med andre kan utvide horisonten; du får nye idéer og perspektiver på hvordan tilrettelegge hverdagen din.

  __________

  Kilde: Brosjyren ”Att leva med tinnitus”, Hörselskadades Riksförbund. Oversatt og omarbeidet av Tinnitus poliklinikk, Sørlandet sykehus.


  Kurs

  HLF Rehabilitering i Oslo tilbyr en kursrekke med tre samlinger for tinnitusrammede. På kurset lærer du om muligheter du selv har til å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til. Gjennom å dele erfaringer med andre i samme situasjon, får du verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

  Les mer om mestringskurset for tinnitusrammede på HLF Rehabilitering

  HLF Rehabilitering tilbyr spesialiserte rehabiliteringstjenester til personer med tinnitus. Dette skjer i samarbeid med Helse Sør-Øst. Alle opphold består av to + én uke og er dagopphold for voksne med tinnitus. Kurstilbudet handler om kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning.
  Hvis du vil ha gruppeopphold hos HLF Briskeby, trenger du henvisning fra ØNH-spesialist eller fastlege.

  Les mer om rehabiliteringstilbudet ved HLF Rehabilitering

  Tilpasningskursene ved HLF Rehabilitering er godkjent av NAV og dekkes etter faste satser.

  Flere kurstilbud

  Landaasen i Opplan og Nordtun i Nordland tilbyr rehabiliteringsopphold for tinnitusrammede med fokus på å bedre livskvaliteten og evnen til å mestre hverdagen.

  Les mer om kurstilbudet:

  Rettigheter

  Du som har tinnitus, har en rekke rettigheter. Du kan få støtte til rehabiliteringsopphold som gjør at du mestrer arbeids- og dagligliv bedre. Det er for tiden fire steder i landet som tilbyr dette. Målet med tilpasningskursene er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du mestrer hverdagen bedre.

  Som hovedregel kan du få dekket utgifter for inntil tre tilpasningskurs med tilhørende suppleringskurs. Du kan få sykepenger hvis du må være borte fra jobb for å delta på tilpasningskurs.

  Om lydbehandling er en del av behandlingen, er det også ulike hjelpemidler som vil være aktuelle:

  Høreapparat

  Tinnituspasienter som prøver høreapparat som en del av tinnitusbehandlingen, vil oppleve å kompensere for den ubalansen som oppstår i hørselssystemet når man har et hørselstap. Med et veltilpasset høreapparat som forsterker omgivelseslyder, kan tinnitus oppleves svakere. Folketrygden dekker inntil 6040 kroner for digitalt høreapparat. 3.479 kr når det gjelder lydgenerator/tinnitusmasker. Folketrygden dekker inntil 5.765 kroner per apparat for digitale høreapparater

  Les mer om hvordan du kan få høreapparat her på disse sidene hos NAV

  Lydgenerator/tinnitusmaskerer

  En lydgenerator er utformet som et høreapparat og finnes i ulike utgaver. En lydgenerator gir en jevn suselyd og skal sørge for en stabil lyd på øret hele dagen – uavhengig av lydmiljøet du oppholder deg i. Det finnes også lydgeneratorer til å plassere på for eksempel nattbordet. Lydgeneratoren kan stilles inn på å spille av blant annetl lyden av bølgeskvulp eller vindsus. Denne type lydgenerator kan være til god hjelp når du skal sove.

  Kombiapparat

  Et kombiapparat ser ut som et vanlig høreapparat, men er en lydgenerator og høreapparat i ett. Apparatet ha fllere lytteprogram, og de programmeres etter behov. For eksempel kan ett program være innstilt som et vanlig høreapparat, ett program som lydgenerator og ett program som en kombinasjon.

  Vi hjelper deg

  Tinnitusutvalget i HLF består av frivillige som arbeider for å bedre tinnitusrammedes rettigheter.

  Kontakt oss om du har spørsmål eller problemstillinger du ønsker å ta opp.

  Tinnitusutvalget har jevnlige møter og samarbeider med HLFs sekretariat.

  Leder Knut Sørli, Gressvik, send e-post eller ta kontakt på 913 67 607.

  Medlem Heidi Ludvigsen, Sør-Helgeland, send epost eller ta kontakt på 905 34 296.

  Medlem Torkild Lønvik, Vikhammer, send epost eller ta kontakt på 416 17 591.

  Medlem Jan Pharo, Fredrikstad, send epost eller ta kontakt på 906 47 128