Hopp til innhold

Mellom 3 til 5% barn lider av APD (Auditory processing disorder). Barn med denne lidelsen forstår ikke det de hører på samme måte som andre barn, fordi koordinasjonen mellom hjerne og ører ikke fungerer som den skal.

APD er en fellesbetegnelse på utfordringer med å prosessere det man hører. Hos barn med APD kan tilstanden føre til ulike problemer med læring og kommunikasjon. Det betegnes ofte som «at hjernen hører, men ikke lytter».

Vanlige utfordringer hos barn og unge med APD

 • Oppfatte tale i omgivelser med bakgrunnsstøy
 • Høre hvilken retning lyder kommer fra
 • Forstå ukjente dialekter, rask eller uklar tale
 • Oppfatte og huske muntlig informasjon
 • Oppfatte forskjell på lyd-like ord
 • Lett distrahert, spesielt av lyd
 • Spør ofte om igjen
 • Hyppige misforståelser

Ved mistanke om APD

Fastlegehenvisning til øre-nese-hals-lege for utredning. Hørselsutfordringer hos barn til tross for normale resultater på hørselstesting kan også skyldes andre ting enn APD. En grundig utredning er derfor nødvendig.

Tiltak for barn med APD

For barn med APD er det viktig med en koordinert og sammenhengende innsats. Både foreldre, skole og profesjonelle er viktige støttespillere.

I behandlingen er det fire hovedstrategier:

 • Forståelse, samarbeid, planlegging
 • Pedagogiske og organisatoriske tiltak
 • Forbedring av akustiske signal/tekniske og miljømessige tiltak.
 • Trening av barnets hørselsferdigheter, overordnet forståelse og språklige ressurser.

Brosjyre

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding