Hopp til innhold

HLF setter fokus på hvordan arbeidshverdagen kan bli bedre, hvilke rettigheter du har og hvem du kan snakke med - om du ønsker det.

Bli HLF-medlem og få gode fordeler

 

Nedsatt hørsel i arbeidsfør alder. En analyse av samfunnskostnader og gevinster ved tiltak.

HLF har bestilt en rapport, utarbeidet av Oslo Economics, denne viser at i tillegg til personlig gevinst er det samfunnsmessig svært lønnsomt å inkludere og tilrettelegge for hørselshemmede i samfunnet. 

Rapporten viser at det er store verdier som går tapt ved at hørselshemmede ikke inkluderes godt nok i arbeidslivet. Et tap både for den enkelte som blir stående utenfor, men også for samfunnet ved at viktig kompetanse og arbeidskraft går tapt i bytte mot velferdsytelser. Målsettingen for rapporten har vært å sammenstille informasjon om hørselnedsettelse i et samfunnsperspektiv, herunder de samfunnsøkonomiske kostnadene og gevinstene ved tiltak rettet mot personer med hørselnedsettelse. 

Du kan lese hele rapporten her

 

Skap en bedre arbeidshverdag

Vær åpen om ditt hørselstap og behovNår kolleger snakker i munnen på hverandre i kantinen og på møter, eller når beskjeder blir gitt i forbifarten, er det nesten umulig å få med seg det som blir sagt for en som er hørselshemmet.

Å skape en bedre arbeidshverdag for hørselshemmede, krever åpenhet, samarbeid og tilrettelegging. Du som er hørselshemmet, du som er kollega og du som er arbeidsgiver kan alle gjøre noe.

Hva kan du som er hørselshemmet gjøre selv?

•Start hos fastlegen. Ta en hørselstest. Vil et høreapparat være til hjelp i hverdagen?

•Trenger du høreapparat, ta det i bruk. Jo før jo bedre. Tilvenning tar tid, vær tålmodig. Gjennom Folketrygden får du dekket utgifter til inntil 5.765 kroner per apparat for digitale høreapparater.

•Har du behov for samtaleforsterker eller andre hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å høre, kontakt Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

•Vær åpen om ditt hørselstap og dine behov.

•Å bare si at jeg hører dårlig hjelper ikke. Du må forklare hva kollegaer og andre må gjøre. Som for eksempel: Se på meg når du snakker.

•Vær innstilt på å måtte si ifra flere ganger. Folk glemmer.

•Konsentrer deg om å prate med en person om gangen.

•I større forsamlinger, pass på at du plasserer deg best mulig med tanke på ditt hørselstap.

•Plasser deg med lyskilden i ryggen, slik at du ser ansiktet til den du snakker med.

•HLF har et eget utvalg for yrkesaktive (se nederst på siden). HLF har likepersoner for yrkesaktive. En likeperson er selv yrkesaktiv og hørselshemmet, og kan være en god støttespiller og rådgiver. Du finner din nærmeste likeperson her

Hva kan du som kollega gjøre?

•Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker.

•Se på kollegaen din når du snakker. Ikke stå med ryggen til eller i et annet rom.

•Snakk tydelig og ikke for fort.

•Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting.

•Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk.

•Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier.

•Vær tålmodig. Ikke si «glem det» eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger. En som er hørselshemmet bruker mye energi på å høre hva som blir sagt, gi han eller hun en sjanse til å få med seg innholdet.

Rettigheter

NAV har flere tiltak om tilrettelegging og gir hjelp til å vurdere arbeidsplassen. NAV tilbyr hjelpemidler, eller gir tilskudd til arbeidsgiver for nødvendige tilpasninger.

Tilretteleggingstiltakene skal gi deg en rask saksbehandling, samordnet bistand fra NAV, og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.

Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.

Du kan få stønad om du er arbeidssøker, arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen er at du har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Du kan få stønad til hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen din og som er nødvendige for at du skal få utført arbeidet ditt.

Synes du det er vanskelig å høre i samtaler og møter? Du kan  ha rett til et trådløst samtalesettapparat med sender og mottaker eller en samtaleforsterker med slynge eller hodetelefoner.

De fleste høreapparatleverandører har tilleggsutstyr til sine digitale høreapparater. Det er streamere som kan formidle lyd fra mobiltelefon, TV og trådløs mikrofon. Disse streamerne er kun kompatible med høreapparater av samme merke. Informasjon om dette kan du få av en audiograf der du får høreapparater, hos hørselskontakten i kommunen eller på NAV Hjelpemiddelsentral.

 

 

Du kan ha hjelpemidlene så lenge arbeidsforholdet varer. Du kan også ta med deg hjelpemidlene til ny arbeidsgiver.

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralenes kompetanse kan også brukes der arbeidsgiver er ansvarlig for å finansiere utstyret eller tilretteleggingen.

Ta kontakt med hørselskontakten i kommunen (eller spør på kommunens servicetorg hvem som kan hjelpe deg med hørselshjelpemidler). Du kan også kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke direkte.

Les mer om hvordan du kan søke om hjelpemidler på NAV sine nettsider

Rettighetssenteret
kan hjelpe deg

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Rettighetssenteret har jurister med erfaring innen velferdsrettens område.

Juristene svarer på henvendelser via epost og telefon, de har ikke kapasitet til personlige møter.

Les mer på nettsidene til Rettighetssenteret

Kurs

Behold jobben-kurs på Briskeby kan gi nyttige verkøty for å mestre hverdagenYrkesaktiv med nedsatt hørsel-kurs er HLF Briskeby sitt tilbud til deg som er yrkesaktiv og hørselshemmet.

På kurset lærer du nyttige verktøy for å mestre hverdagen som hørselshemmet i arbeidslivet.

Du får blant annet informasjon om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning.

Gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og kunnskap vil du finne gode måter å møte utfordringer på.

Kurset avholdes med tre samlinger over tre dager i en seks-åtte måneders periode.

- Se mulighetene

Som likeperson i HLF, både for yrkesaktive og høreapparatbrukere, stiller Wivi frivillig opp for å hjelpe andre.

Som hørselshemmet gjennom hele livet og yrkesaktiv siden 1967, kjenner hun til mange av de utfordringene du kan møte på en hvilken som helst arbeidsdag. Hennes oppgave er å lytte. Og gi råd. Enten ansikt til ansikt eller over telefon.

– Hvilke spørsmål får du?

– Det er et hav av yrkesaktive som ikke vet noen ting eller som aldri har blitt informert. Det er en helt usynlig gruppe. Derfor er jeg veldig engasjert og ønsker å hjelpe yrkesaktive som opplever utfordringer med hørselen. Min rolle som likeperson blir å være et mellomledd, som skjønner behovene, motiverer og ser muligheter. Jeg er forklarer hva som skjer og hva som er mulig. Og så er jeg opptatt av ikke å mase.

– For mange hørselshemmede som er det en kamp for å klare å stå i jobb. Telefoner og møter er en daglig utfordring. De du jobber med må forstå hvor viktig det er å ha god møtekultur og bruke samtalehjelpemidler.

– Får du en kollega eller flere til å forstå hvor stor nytte dette har for deg, så er det gull verdt. Like viktig er det med ledere som forstår utfordringene hørselshemmede har i hverdagen – min erfaring er at det dessverre er liten kunnskap, sier Wivi.

Wivi er opptatt av å holde følge med den teknologiske utviklingen. Gjennom lokal- og fylkeslag får hun faglige oppdateringer gjennom hele året, blant annet et innblikk i det siste på høreapparatfronten.

Finn din nærmeste likeperson

Vi er her for deg

Arbeidslivsutvalget i HLF består av frivillige som arbeider for å bedre situasjonen for hørselshemmede i yrkesaktiv alder.

Utvalget møtes jevnlig og samarbeider med HLFs sekretariat.

I perioden 2023-2025 består utvalget av følgende:

Leder Ole Henrik Grønn, Risør, eller ta kontakt på mobil 920 99 585

Medlem Elin-Kristin Bache, Rådal, eller ta kontakt på mobil 918 49 630.

Medlem Finn Berntsen, Bodø, eller ta kontakt på mobil 917 48 313

Medlem Grete Hokstad, Levanger, eller ta kontakt på mobil 901 88 489

 

Fylkeskontakter

Nedenfor finner du kontaktpersoner for yrkesaktive fordelt på fylker:

Agder

Mobil: 915 88 620

Innlandet

Mobil: 952 71 089

Nordland

Mobil: 990 36 164


Mobil: 917 45 313

Oslo

Mobil: 905 84 585

Troms og Finnmark

Mobil: 997 94 274


Mobil: 976 17 477

Trøndelag

Mobil: 901 88 489

Vestfold og Telemark

Mobil: 469 35 607

Vestland

Mobil: 958 93 579


Mobil: 906 22 071

Viken

Mobil: 915 42 644


Mobil: 954 02 778

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding