Hopp til innhold

Prosjektet utviklet en kurspakke til bruk for hørselshemmede og deres nærpersoner, som har blitt distribuert til landets Lærings- og mestringssentre.

Hørselsrehabilitering har tradisjonelt primært omfattet tilpasning av høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler, ledsaget av informasjon om og trening i bruken av disse. Rehabiliteringsinnsatser i mer psykososial og pedagogisk art, varierer mye - og i den utstrekning slike tilbud finnes fanger de de sjelden opp den hørselshemmede personens nærpersoner, selv om audiologisk forskning er klar på at effektiv rehabilitering fordrer en sosial nettverkstilnærming.

Prosjektet gjennomførte et kurs for 32 personer, fordelt 50-50 på hørselshemmede og deres nærpersoner - i hovedsak partnere. Langtidseffekten av kurset ble målt, med godt resultat: Bl.a. mente halvparten av deltakerne at kommunikasjonen var blitt bedre og at de så lysere på hverdagen.

Prosjektets dokumentasjon (se nedenfor) er blitt spredt til landets Lærings- og mestringssentre. I tillegg danner kunnskapen grunnlaget for prosjektet Metodeverktøy for Lærings. og mestringssentrene. Vi har også laget en samling tips til pårørende og nærpersoner av hørselshemmede.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselshemmedeogparorende

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding