Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av Landsmøte og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med HLFs vedtekter og vedtak.

Kontrollkomiteen skal kontrollere årsmelding og regnskap og gi uttalelse til Landsmøtet om disse.

Kontrollkomiteen består av leder og fire medlemmer med to varamedlemmer. Disse kan ikke være medlemmer eller varamedlemmer til Sentralstyret.

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Komiteens ansvarsområde er følgende:


  • Gjennomgå Landsmøtets og Sentralstyrets protokoller
  • Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og Landsmøtets vedtak sendes fortløpende til Sentralstyret.
  • Avlegge årlig rapport som sendes Sentralstyret og fylkeslagene i forbindelse med behandlingen av årsmelding, regnskap og revisorrapport.
  • Legge frem rapport for Landsmøtet for siste landsmøteperiode.
  • Samarbeide med revisor etter behov.
  • Sentralstyret, fylkeslagene og lokallagene kan anmode kontrollkomiteen om særskilte undersøkelser og tiltak.


    Er du usikker på hvem du skal kontakte, eller er du på jakt etter ditt medlemsnummer, så ring sentralbordet på 22 63 99 00 eller send en epost til hlf@hlf.no

Tormod Karlsen

Leder

Telefon: 909 30 584

Carola Peckolt

Nestleder

Telefon: 482 99 597

Svein Erik Løkke

Medlem

Telefon: 917 85 917

Ellinor Hjørnevik

Medlem

Telefon: 926 02 080

Knut Magne Ellingsen

Medlem

Telefon: 468 63 109

Turid Solum

1. vara

Telefon: 905 02 599

Nina Malika Abusdal

2. vara

Telefon: Ikke tilgjengelig