Alle våre medlemmer får forsikring for høreapparatet sitt inkludert i medlemskapet. Forsikringen dekker tap, tyveri og skade.

Mørkhåret, smilende kvinne i profil som viser hennes høreapparat

Vi ønsker å være en aktiv, synlig og handlekraftig organisasjon som gir medlemmene våre merverdi og trygghet. Sammen blir vi hørt.

Derfor har vi utviklet en egen forsikring for høreapparater, spesialtilpasset og tilrettelagt for medlemmene. Forsikring er tilpasset NAVs tildelingsskjema (tidligere garantikort).

HLFs kollektive høreapparatforsikring

Fra 1. januar 2022 er du som medlem av Hørselshemmedes Landsforbund automatisk omfattet av en kollektiv høreapparatforsikring i AIG. Forsikringen er spesialtilpasset og tilrettelagt for medlemmene, og tilpasset NAVs tildelingsskjema (tidligere garantikort). Forsikringen dekker tap og tyveri, samt skader som er så omfattende at høreapparatet ikke kan repareres, men må erstattes med et nytt. Utbetaling (etter fratrukket egenandel kr 1 000) er inntil kr 6 000 for ett høreapparat, og inntil kr 12 000 dersom begge apparatene skades i ett og samme skadetilfelle.

Tegnet illustrasjon med voksen person som leier et barn

Slik går du frem for å melde tap/skade

For skader oppstått etter 1. januar 2023 eller senere gjelder følgende vilkår. Forsikringsvilkår 2024.

Dokumentasjon

Husk alltid å få med følgende når du melder en skade:

  1. kopi av Garantikort eller tilsvarende utleveringsdokumentasjon
  2. Kopi av faktura/kvittering på kjøp av nytt høreapparat
  3. Bekreftelse fra Politiet på at ranet/tyveriet på høreapparatet er politianmeldt
  4. Annen relevant dokumentasjon

Høreapparatforsikring PLUSS

For deg som er medlem og som ønsker ytterligere dekning, tilbyr HLF nå en PLUSS-forsikring for høreapparater.

For et tillegg på kun kr 199,- per år vil du kunne få en utbetaling på inntil kr 10 000*,- for et høreapparat, og inntil kr 20 000*,- dersom begge apparatene skades i ett og samme skadetilfelle. Fordelen med denne forsikringen er en høyere utbetaling ved tap og tyveri, samt skade - dersom høreapparatet ikke kan repareres. Denne forsikringen er også gjennom AIG, og forutsetter aktivt medlemskap i HLF. Total utbetaling begrenses til faktisk verdi av høreapparatet.

  • Ekstra sikkerhet for dine høreapparater dersom de koster
    mer enn kr 7 000,- per stk
  • Kun kr 199,- per år (utover medlemskontingent)
  • Inntil kr 10 000*,- utbetalt per apparat
  • Inntil kr 20 000*,- utbetalt ved skade/tap på begge i ett og samme skadetilfelle

*Gjelder total utbetaling ved bruk av begge forsikringene: Grunnforsikring som er inkludert i medlemskapet + PLUSS-forsikring. Maks ett skadetilfelle per år.

Voksen kvinne med høreapparat og langt lyst hår ser ut i luften

For å tegne PLUSS-forsikring

Medlemmer:
Logg inn på Min side eller ring 22 00 20 20.

Ønsker å bli medlem:
Meld deg inn her, og tegn PLUSS-forsikring samtidig.