Gjennom våre lokallag kan du møte likesinnede og delta på temamøter, turer, aktiviteter og hørselskurs med mer

Voksen dame snakker med voksen mann med likeperson-jakke

Sosial møteplass

Som medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har du tilgang til et stort, unikt fellesskap med likesinnede.

Våre lokallag rundt i landet arrangerer ulike aktiviteter, temakvelder og andre sosiale arrangementer der du kan møte andre med hørselsutfordringer. Vi hører sammen.

Person som viser omsorg med armen om skulderen på en annen person