Ventetidene må ned!

Mann med Sammen blir vi hørt-t-skjorte og høreapparat

Hvert år har Hørselshemmedes Landsforbund en nasjonal kampanje for å skape økt forståelse og større kunnskap om det å ha hørselsutfordringer. I år arrangeres kampanjen for 12. året på rad, både lokalt og nasjonalt.

Kampanjen vil i år fokusere på de lange ventetidene både når det gjelder utredning og tilpassing av høreapparater. Over hele landet ser vi lange køer. Noen steder opp mot et år, andre steder enda lengre.

Gir ventetiden et ansikt

«Jeg får dessverre ikke med meg noen ting, men jeg prøver å le når de andre ler», skriver Monrad på 92 år i et brev til oss i Hørselshemmedes Landsforbund.

Han trenger nye høreapparat for å kunne fungere, men fikk beskjed om å komme tilbake om fire år da han ba om time til oppfølging. En direkte absurd situasjon å stå i for en mann full av ressurser som tidligere har levd et sosialt og aktivt liv.

Monrads historie blir fortalt av skuespiller Henriette Steensrup i en av våre kampanjefilmer der vi gir ventetiden et ansikt.

Du kan se alle filmene i kampanjen her.

Hvorfor er dette viktig?

Flere forskningsrapporter den siste tiden viser at ubehandlet hørselstap utgjør den største enkeltrisikofaktoren for å utvikle demens. Hørselsutfordringer er også en skjult årsak til andre plager, både fysisk i form av slitasje på skjelett, nakke og rygg og psykisk. Når hørselen svikter kan vi føle oss “dumme” i sosiale settinger og merke stress og sorg over å ikke henge med. Flere isolerer seg og trekker seg tilbake.

Hørselsomsorgen trenger flere hender og friske midler for å kutte ventetidene og få nødvendig kvalitet på tjenestene til oss med hørselsutfordringer. Og det haster!

Dette angår oss alle. En million nordmenn har en hørselsutfordring. Vi er 300 000 som bruker høreapparat. Og ettersom Norge har en aldrende befolkning, vil stadig flere få behov for dette hjelpemiddelet.

Sammen blir vi hørt

For å få endring trenger vi at enda flere engasjerer seg i å få ned ventetidene innen hørselsomsorgen. Det er flere ting du kan gjøre.

Del gjerne våre filmer og poster i sosiale medier: Facebook | Instagram | LinkedIn

Besøk en stand i nærheten av deg

Tekst: Hørselshemmedes Landsforbund

Foto: Ida Bjørvik

Publisert: 28-05-2024 11:30