Kickoff: Hvert Øre Teller 2023

Hvert øre teller-logo

I år er temaet: 1 av 5 har tinnitus. Det finnes hjelp å få.

Tinnitus fører ofte til nedsatt livskvalitet for den som rammes. Målet for kampanjen er å skape økt forståelse for hvordan det er å leve med tinnitus, men også fortelle at det finnes hjelp å få. Vi ønsker å øke kunnskapen i samfunnet, slik at alle får riktig behandling til rett tid.

Velkommen til vår stand foran Stortinget med gratis hørselstesting!

Les gjerne mer på https://www.hvertoreteller.no/

Tekst: Anita Hvambsahl

Publisert: 31-05-2023 10:00