Invitasjon til brukertest av Helsenorge

Tre personer som smiler

Har du en hørselsutfordring? Bli med i Helsedirektoratets testpanel for nye informasjonssider om hørselstematikk.

Helsedirektoratet jobber sammen med Norsk helsenett for å lage informasjonssider på helsenorge.no med tematikk for hørselshemmede. Informasjonen skal være aktuell for barn, ungdom, voksne og eldre.

Diagnoseinformasjon, tjenester, rettigheter og tilbud er andre områder som kan være aktuelt å lage sider om.

Det er behov for personer i ulik alder, med ulike hørselsutfordringer og variert bakgrunn til et testpanel som kan si noe om hva slags informasjon det er behov for, og ikke minst teste at informasjonen som legges ut er tilgjengelig og brukervennlig.

Hva er en brukertest?

En brukervennlighetstest er en test av brukervennligheten på nettsiden og ikke av deg. Det betyr at hvis du synes noe er vanskelig eller uforståelig så er det som oftest designet og innholdet av løsningen som ikke er optimalt. Vær ærlig og kritisk. Hvis flere opplever de samme problemene, vil det være en klar indikasjon på at noe bør endres i løsningen.

Hvordan skal brukertesten foregå?

Brukertesten vil foregå enten ved fysisk møte ( f.eks.oppmøte i lokalene til Norsk helsenett på Skøyen i Oslo eller der du bor/ jobber) eller digitalt på video. Under testen vil vi gjerne at du deler skjermen med oss slik at vi kan følge med hvordan du bruker nettsiden.

Norsk helsenett pleier å forberede noen oppgaver og ber deg om å løse oppgavene og fortelle oss din mening. Det er veldig nyttig om du kan tenke høyt underveis i testen. Når du står fast eller ikke finner det du leter etter så er det bra om du forteller hva du leter etter eller hvordan du helst skulle ønske at du kunne løse oppgaven. Tilbakemeldingene dine vil bli brukt til å forbedre løsningen.

Kontakt

Er du interessert så ta kontakt med Elin S. Berger hos Norsk helsenett på uu@nhn.no

Tekst: HLF

Foto: Colourbox

Publisert: 28-09-2023 08:33