Slik er du en god venn for en med hørselsutfordringer

To jenter som ligger på gulvet og hører på vinylplater

Det å ha en hørselsutfordring kan føre med seg ulike utfordringer i hverdagen. Mange kvier seg for å delta i sosiale sammenhenger, og sliter for eksempel med å delta i en samtale. Kanskje gjelder dette noen du kjenner? Slik kan du hjelpe.

1. Vær inkluderende.

Mange med hørselsutfordringer opplever ensomhet. Vis at du ser dem, inkluder dem i samtalen, inviter de med på noe hyggelig eller dra på besøk.

2. Prøv å forstå.

Det betyr mye at venner og familie setter seg inn i hvordan det er å ikke høre hva som blir sagt. Kanskje kan du forsøke å gå med ørepropper en stund?

3. Vær tålmodig og motiverende.

Ta deg til til å prate og lytte. Du kan også motivere vedkommende til å ta i bruk hjelpemidler slik som høreapparat, for de som bruker det.

4. Spør hvis du lurer på noe.

Ved å spørre når du lurer på noe, slipper hørselsutfordringene å bli «elefanten i rommet». Det viser at du bryr deg og er interessert i vedkommende.

5. Si aldri «Glem det!»

Ofte må den som hører dårlig be andre gjenta det de har sagt. Ikke si «glem det», men isteden gjenta det du sa så naturlig og hyggelig som du kan.

6. Ha blikkontakt og snakk normalt.

Se på den du snakker til slik at vedkommende kan lese på leppene. Snakk tydelig, men ikke rop. Roping gjør det vanskeligere å høre hva som blir sagt.

7. Unngå bakgrunnsstøy.

Husk at støy kan gjøre det vanskeligere å høre det som blir sagt. Finn et rolig sted, hvis mulig, og snakk én av gangen.

Tekst: Hørselshemmedes Landsforbund

Foto: Ida Bjørvik

Publisert: 05-12-2023 09:34