– Slipp til de gode hjelperne, Vestre!

Portrettbilde av generalsekretær Inger Helene Venås i rosa blazer

Mens køene i hørselsomsorgen øker og helseministeren lanserer «Ventetidsløftet», kuttes støtten til mange av de som kan avlaste helsevesenet og som bruker fritiden sin til å hjelpe andre.

Tenk deg selv at du ikke hører hva som sies. På jobb. I sosiale felleskap. Hjemme i familien. Etter å ha stått i kø lenge får du endelig et høreapparat, men på grunn av sprengt kapasitet ved hørselsklinikken får du liten eller ingen hjelp til å justere eller til å lære deg å bruke og vedlikeholde det høyteknologiske hjelpemiddelet. Du er på mange måter like langt. Et alternativ er å stille seg i kø, det andre er å få hjelp av andre som har erfaring med å leve med høreapparat.

Det er her frivilligheten spiller en viktig rolle. Vi i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har rundt 550 sertifiserte hørselshjelpere som hjelper andre med hørselsutfordringer til å bli mest mulig selvhulpne høreapparatbrukere. Dette er frivillige likepersoner, som selv vet hva det vil si å høre dårlig.

De besøker mennesker som ofte er isolerte på grunn av hørselen og trenger hjelp hjemme. De driver med oppsøkende virksomhet i det offentlige rom, som for eksempel stand på kommunale møteplasser, torg og annen informasjonsvirksomhet. Flere steder i landet er hørselshjelperne til stede på sykehjem, der vi vet at behovet er stort ettersom kunnskapen til de ansatte ofte er lav når det kommer til stell av høreapparat.

En som deg

Hørselshjelperne bistår ikke bare med det praktiske rundt høreapparat. De er støttespillere som forstår, og som motiverer til bruk av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. De slår av en prat og tar en kopp kaffe, bistår med hjelp, og driver praktisk rettet brukeropplæring. De har stor verdi for den enkelte hørselshemmede, avlaster helsevesenet og er til gode for samfunnet som helhet

Hver dag, over hele landet gjør de en fantastisk og viktig jobb.På et år har de hele 23 000 frivillige oppdrag for å gjøre hverdagen enklere for andre hørselshemmede.

Et arbeid som har en veldokumentert virkning og utgjør en forskjell.

En investering med avkastning

Dette frivillige arbeidet øker den enkeltes livskvalitet og trygghet, og det bidrar i stor grad til at eldre hørselshemmede kan bo lenger i eget hjem. Noe politikerne er opptatt av i en virkelighet som preges av et stadig større press på helsetjenestene.

Helsepersonellkommisjonen gav et alvorlig scenario, og pekte tydelig på et behov om å bygge samfunnet nedenfra. Ulike tilbud som avlaster den kommunale helsetjenesten, er derfor uerstattelig. Her er hørselshjelperne våre et skoleeksempel på hva som må bli i den nye normalen, hvis ulike grupper i samfunnet skal få et lavterskeltilbud.

I 2023 ble øremerkede tilskudd over statsbudsjettet fjernet og en søknadsordning forvaltet av Helsedirektoratet etablert.Det kan vi forstå. Og mange søkte. Kraften i sivilsamfunnet viste seg med full styrke. Dessverre fikk mange avslag. Det samme skjedde i år. Hørselshemmedes Landsforbund fikk midler, men mindre enn tidligere. I realiteten er finansieringen vår til likepersonsordningen redusert med en 1/3 de siste ti årene. Ikke lett å forstå. Mye nødvendig frivillighet settes i spill og det er de som har et behov som unødvendig får lide.

Helseminister Jan Christian Vestre har sagt at å få ned ventetider er den store satsningen. Han vil blant annet samspille med de gode kreftene i ideell sektor. En del av dette bør være at han sammen med Stortinget øker potten til frivilligheten når revidert nasjonalbudsjett behandles. Slik skapes et bedre samfunn. Og sjelden får samfunnet mer for pengene.

Tekst: Inger Helene Venås

Foto: Ida Bjørvik

Publisert: 21-05-2024 07:04