Test av audiovisuell taleforståelse

Utvikling av en ny test av audiovisuell taleforståelse.

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i prosjektet utviklet en ny test av audiovisuell taleforståelse som tilfredsstiller høye faglige krav, leverer god lyd og bildekvalitet og administreres gjennom et PC-basert verktøy som kan utvides og videreutvikles.

Foto: Prosjektleder Rolf Mjønes

En smilende Rolf Mjønes med en rapport i hånden

Dokumentasjon

Sluttrapport: "Test av audiovisuell taleforståelse"

Artikkel om prosjektet "Ny test gir bedre taleforståelse" i Din hørsel 4/2022

Fagartikkel av Rolf Mjønes i Audiografen 1/2022 "Eikholt-testen. Om utviklingen av en ny audiovisuell test av taleforståelse"

Prosjektbeskrivelse: "Test av audiovisuell taleforståelse"