HLF jobber for en enklere hverdag for alle med hørselsutfordringer – og for å forebygge hørselstap og hørselsskader. Din støtte gjør dette mulig.

Bilde av smilende voksen mann med hvit bart og flippskjegg som leser avisen
Tegnet illustrasjon som viser en familie i stua hjemme og prater

HLF er en organisasjon med over 2000 frivillige, 64 000 medlemmer og lokallag over hele lander. Om lag 1 million nordmenn har hørselsskader og antallet er økende. Selv om vår hjelp når ut til mange, så gjenstår det en betydelig innsats for å gi alle disse en eklere hverdag og forhindre at andre får hørselsskader.

Vi jobber for

  • et universelt utformet samfunn
  • å forebygge at barn, ungdom og voksne for hørselsskader
  • at alle filmer og TV-programmer skal tekstes
  • bedre tilgang til rehabilitering, og god kvalitet på denne, for alle med en hørselsutfordring
  • å sikre at hørselshemmede fortsatt skal få gratis høreapparat via NAV
Ung jente med musefletter og briller som ligger på gulvet og ser opp mot kameraet, omgitt av leker.