En testamentarisk gave til oss bidrar til en enklere hverdag og like rettigheter, for alle med en hørselsutfordring.

Mor og liten datter som sitter og leser i en bok

Ved å skrive et testament kan du forhindre usikkerhet og bekymring blant dine etterlatte og sikre at dine ønsker blir oppfylt.

Etter at eventuelle etterlatte er sikret, kan en gave til frivillige og veldedige organisasjoner være en fin måte å videreføre dine verdier og være til hjelp for andre. Alle gaver til HLF, både store og små, utgjør en viktig forskjell i arbeidet for å gjøre hverdagen enklere for alle med hørselsutfordringer.

Vi hjelper deg gjerne

Har du behov for juridisk bistand utover dette, hjelper vi deg gjerne. Hørselshemmedes Landsforbund dekker inntil 5 timer med advokatbistand dersom vi er blant de som tilgodeses. I de fleste tilfeller vil dette innebære kostnadsfri opprettelse av testament.

Det gode testament

HLF deltar sammen med 29 andre organisasjoner i en dugnad for å fremme åpenhet rundt temaene arv og testament. Initiativet "Det gode testament", er ledet av Fundraising Norge, og du kan leser mer og få svar på mange spørsmål på nettsiden deres:

Slik tilgodeser du din hjertesak i ditt testament

Dine gaver gir lyden av liv

Hørselshemmedes Landsforbund er i dag en organisasjon med over 2 000 frivillige, 64 000 medlemmer og lokallag over hele landet. Om lag 1 million nordmenn har hørselsskader, og antallet er økende. Selv om vår hjelp når ut til mange, så gjenstår det en betydelig innsats for å gi alle disse en enklere hverdag og forhindre at andre får hørselsskader.

Om du velger å inkludere Hørselshemmedes Landsforbund i ditt testament vil vi sørge for at dine verdier blir brukt til å hjelpe der behovet er størst. Om du ønsker kan du også øremerke gaven din til bestemte formål hos oss.

Din støtte går til vår arbeid for

  • et universelt utformet samfunn
  • å forebygge at barn, ungdom og voksne for hørselsskader
  • at alle filmer og TV-programmer skal tekstes
  • bedre tilgang til rehabilitering, og god kvalitet på denne, for alle med
  • en hørselsutfordring
  • å sikre at hørselshemmede fortsatt skal få gratis høreapparat via NAV