Har du hørselsutfordringer og vil bli kjent med likesinnede? Å snakke med en som er i lignende situasjon, er nyttig for mange. Alle våre likepersoner har tatt kurs og har taushetsplikt. 

To likepersoner, én mann og én kvinne snakker sammen

Hva gjør en likeperson?

En likeperson er et medmenneske som lytter og deler av egne erfaringer. HLFs likepersontilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet. HLFs likepersoner gjør en frivillig jobb og skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:

 • være en god samtalepartner
 • motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler
 • informere
 • gi råd og veilede

HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.

Likepersoner har taushetsplikt. Det koster ikke noe å benytte en likeperson.

En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Smilende kvinne med middagsbordet

Finn nærmeste likeperson

Jeg vil snakke med noen i

som har erfaring med

  Beklager, fant ingen likepersoner som har erfaring med i

  Bli likeperson

  Om du er hørselshemmet og ønsker å hjelpe andre som er i samme situasjon, kan du bli likeperson i HLF.

  Du får en meningsfylt fritidsaktivitet og blir en viktig ressurs for andre.

  Å få en hørselslidelse kan være en ensom opplevelse. I en slik situasjon kan det være godt å snakke med en som er i samme båt: En som har erfart og levd gjennom utfordringene, og funnet løsninger.
  En som kan formidle troverdig informasjon, og møte andre som et medmenneske. Likepersonsarbeid er erfaringsutveksling og samtale, støtte og råd i forhold til å lære seg å leve med en hørselsutfordring.

  Som likeperson kan du hjelpe andre til mestring av hverdagen. HLF søker frivillige som har egenerfaring med å leve med nedsatt hørsel, sterkt nedsatt hørsel/døvblitthet, tinnitus, ménière, CI-implantat, som samboer eller ektefelle, eller som forelder til et hørselshemmet barn. HLFs likepersoner er unge, yrkesaktive og seniorer. Alle likepersoner får en grundig opplæring, og følges opp av HLF.

  Å være likeperson er en utviklende og givende oppgave – du lærer å ta i bruk nye sider ved deg selv. Som likeperson blir du en del av HLFs likepersonskorps – en mulighet til å utvide nettverket ditt. Om du ønsker å bli likeperson i HLF, kontakt Nina Ekjord Øyen på epost eller mobil 468 24 030


  Kvinne leser bok for barn på fanget