Vi har utarbeidet en egen rettighetsguide for deg med hørselsutfordringer. Den tar for seg dine lovfestede rettigheter gjennom ulike livsfaser.

FFOs rettighetssenter

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter som kan bistå hørselshemmede som har rettighetsspørsmål. På rettighetssenteret sitter det jurister som kan svare på dine spørsmål og tjenesten er gratis.