I Norge er det i dag en million personer med hørselsutfordringer. Her har vi samlet litt tall på omfanget av ulike diagnoser.

Personer i en park. Tre sitter på en benk og prater, et barn leier sin far og en eldre person går med stokk i bakgrunnen.

  Forekomst blant voksne

  • Hørselstap, voksne - 730 000 (18,2%)
  • Tinnitus med og uten hørselstap, voksne - 800 000 (20%)
  • Tinnitus uten hørselstap, voksne - 280 000 (7%)
  • Ménières sykdom, voksne - 5000 (0,1%)
  • Hyperakusis, voksne - 80 000 (2%)

  Forekomst blant barn

  • Auditiv prosesseringsvanske (APD), barn - 3%
  • Hørselstap, barn - 0,15%
  • Auditiv nevropati, barn - 0,15%

  Totalt

  • Forekomsten av hørselshemming blant voksne fra og med 20 år er 27%
  • Forekomsten av hørselshemming blant barn er 3%

  • Høreapparatbrukere - 300 000
  • CI-brukere - 3000
  • Døve tegnspråkbrukere - 5000

  Ressurser