CI sender lyden direkte inn til hørselsnerven, og slik at hjernen kan oppfatte lyd selv om hørselsorganet ikke fungerer.

Rødhåret kvinne med CI som smiler til kameraet

  Hva er CI?

  Et CI-apparat består av en elektrode som settes inn (implanteres) i sneglehuset (cochlea) og et eksternt apparat som kobles til elektrodene.

  Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen som tolker lydbildet.

  Et CI er konstruert slik at CI-brukeren skal får tilgang til alle lyder som er avgjørende for å kunne oppfatte tale. CI-brukeren kan høre lyder i frekvensområdet 125 til 8000 Hz. Den svakeste lyd som gjengis ved hjelp av et CI er ca. 25-30 dB HL. CI-hørsel gjengir alle lydene i frekvensområdet tilnærmet like godt og kan således sammenlignes med et ”flatt hørselstap”. Utbyttet av CI varierer fra person til person.

  Se videoen under, hvor Ellen Sagen forteller sin historie med CI.  Hvem kan få CI?

  Barn og voksne som er døve, har sterkt nedsatt hørsel eller har andre alvorlige hørselsvansker kan få CI. Hvem som kan få CI avgjøres ut fra en grundig individuell vurdering hvor funksjonell hørselsrest, utbytte av vanlige høreapparater og andre medisinske faktorer spiller inn.

  CI til barn

  Barn som er født døvt eller med et stort hørselstap tilbys normalt CI på begge ører. Operasjonen bør skje så tidlig som mulig det første leveår med tanke på utvikling av talespråket.

  CI til voksne

  For voksne tilbys CI hovedsakelig til personer med sterkt nedsatt hørsel eller døve, som har liten eller ingen nytte av et høreapparat.

  Voksne tilbys normalt CI på et øre, men enkelte kan få CI på begge ører etter en særskilt vurdering.

  • Mener du at CI kan hjelpe deg, så kontakt fastlegen eller en øre-nese-hals-lege og be om en henvisning til vurdering for CI-operasjon.

  Operasjon og ventetider

  CI-operasjoner utføres ved:

  • Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet
  • St. Olavs Hospital i Trondheim og Haukeland
  • Universitetssykehuset i Bergen.
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge.

  Om du blir vurdert til å få CI-operasjon, så vil utgiftene til operasjonen dekkes over helseforetakets budsjett.

  Barn prioriteres og settes ikke på venteliste, mens voksne må forvente ventetid.

  For nærmere informasjon om ventetider på CI-operasjoner, se http://www.frittsykehusvalg.no

  Les mer her om hvor mange CI-operasjoner som har blitt utført på norske sykehus: CI-statistikk

  Gode råd til høretrening for deg med CI

  Når du har fått CI, skal hjernen lære å tolke det nye lydbildet. Det tar tid. Jo mer systematisk du øver, jo bedre vil resultatet bli på sikt. Gjør høretreningen til en daglig rutine, der du gir hjernen stadig nye lydinntrykk å jobbe med. Hjernen vil bearbeide de nye lydinntrykkene og etter hvert lære å tolke dem riktig.

  1. Vær konsekvent og bruk apparatet

  Bestem deg for å ha på CI-apparatet så mye som mulig. Skru heller volumet ned enn å skru av apparatet.

  2. Tilpass oppgavene til ditt nivå

  Begynn med lette oppvarmingsoppgaver, men gå snart videre til oppgaver du må streve litt med.

  3. Vær konsentrert

  Når du driver høretrening, må du ha full konsentrasjon på hva du lytter til.

  4. Bruk synet for å bedre retningssansen

  Om du har en CI, har du ingen retningshørsel. Bruk synet til å orientere deg hvor lyden kommer fra.

  5. Tilpass omgivelsene til ulike typer trening

  Finn et rom hvor du kan være uforstyrret om du trener på taleforståelse. Om du lytter til musikk, kan du gjerne kombinere med andre gjøremål.

  6. Bruk tid på lydforståelse og hva lydene betyr

  I den første tiden etter lydpåsettingen kan mange lyder høres fremmede ut. Prøv å finne ut hvor lydene kommer fra og knytt en mening til dem. Når du vet hva lydene betyr, vil du snart oppfatte dem som velkjente og lette å forstå.

  7. Les på lepper, men ha fokus på å lytte

  Når du møter vanskelige ord og setninger, bruk både syn og hørsel for å få tak i hva som blir sagt. Følg med på munnen til den som snakker, men ha størst fokus på å lytte.

  8. Tren til du merker endring

  Uansett hva du øver på, bør du trene så lenge at noe i hørselsopplevelsen endrer seg.

  9. Etappetrening kan lønne seg

  Tren så mye du vil, men del gjerne opp i etapper. Det er effektivt å trene for eksempel 20 minutter om gangen. Jo mer oppmerksom du er til lydene rundt deg, jo bedre vil du utnytte den kapasiteten CI-apparatet og din egen hjerne har til å oppfatte og tolke lyd.

  10. Be om lydjustering av CI-apparatet ved behov

  Husk å be om lydjustering hvis du synes lyden er for svak eller for sterk, eller at du synes den er feil innstilt på andre måter.

  Kurs

  HLF Rehabilitering tilbyr kurs for kommende CI-brukere og CI-opererte:

  For deg som har hatt CI en stund

  Målet med kurset er at du som har CI skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din kompetanse til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som utfordrende.

  I fokus står erfaringsutveksling, balansetrening og innføring i kognitiv trening/positive tankeprosesser.

  Les mer om kommunikasjonskurset på nettsidene til HLF Rehabilitering

  For deg som venter på CI-operasjon

  I samarbeid med Rikshospitalet holder HLF Rehabilitering to dagers tilpasningskurs pasienter som venter på CI-operasjon.

  Temaer på kurset er forventninger og utfordringer med CI, orientering om hva som skjer før, under og etter operasjonen - og hvordan du kan lære å høre med CI.

  Les mer om tilpasningskurset på nettsidene til HLF Rehabilitering.

  Lyttetrening: CI hva du hører

  "CI hva du hører" er et lyttetreningsprogram laget med tanke på voksne med CI (Cochlea Implantat). Det kan også være nyttig for andre med nedsatt hørsel.

  Programmet kan brukes både ved individuell trening og trening sammen med logoped eller audiopedagog.

  Programmet inneholder mange forskjellige treningsoppgaver hvor du skal oppfatte og vurdere et lydbilde du blir presentert.

  Prøv "CI hva du hører" her

  Vi hjelper deg

  CI-utvalget i HLF består av frivillige som arbeider for å bedre situasjonen for CI-opererte.

  Utvalget har jevnlige møter og samarbeider med HLFs sekretariat. Har du spørsmål eller problemstillinger du ønsker å diskutere, ta gjerne kontakt.

  I perioden 2023-2025 består utvalget av følgende: