Ménières er en sykdom i det indre øret, som gir symptomer som svimmelhetsanfall, øresus, dottfølelse og hørselstap.

Portrett av dame med halvlangt lyst hår og blå og blå overdel ser forbi kameraet

  Brosjyrer om Ménières

  Det er utarbeidet to hefter om Ménières som du kan laste ned eller bestille.

  Bestill her

  Hva er ménières sykdom?

  Årsaken til ménières sykdom er væskeansamling i det indre øret. Sykdommen er kronisk, symptomer kan reduseres med behandling og lindrende tiltak. Mange opplever at anfallene blir svakere og sjeldnere med tiden.

  Vanlige symptomer på ménières:

  • Kraftige svimmelhetssymptomer som varer i 20 minutter eller mer
  • Hørselstap
  • Tinnitus
  • Trykk- eller dottfølelse i øret

  Anfallene gir karusellsvimmelhet, også kalt rotatorisk vertigo, der det føles som at alt spinner. Svimmelheten er ofte ledsaget av kvalme, brekninger og utpreget ustøhet. Over halvparten av de rammede rapporterer at de opplever dottfølelse og trykk i øret. Mistenker du at du har ménières sykdom, er det viktig med grundig utredning hos lege.


  Behandling

  Ved Ménières sykdom handler behandlingen dels om symptomlindring, og dels om å redusere antall anfall og alvorlighetsgraden av disse.

  De aller fleste kan behandles uten sykehusinnleggelse. I noen tilfeller, slik som hos de med langvarige og uttalte plager, kan medisinsk og kirurgisk behandling vurderes. Som regel er symptomlindring ved anfall, forebygging av nye anfall og konkrete tiltak for å adressere hørselstap og redusert balanse tilstrekkelig.

  Medisinsk behandling

  Vanndrivende medikamenter og redusert saltinntak kan dempe symptomene i noen tilfeller. Annen medisin er medikamentet betahistin (Betaserc®), men effekten er omdiskutert. Kortison-injeksjoner i mellomøret er også en behandling som blir mer og mer vanlig. Ved svært kraftige plager, kan det vurderes Gentamycin-injeksjoner i samråd med sykehus.

  Kirurgisk behandling

  Er kirurgisk behandling nødvendig, kan man vurdere å operere inn et ventilasjonsrør (dren) vurderes i trommehinnen for å endre trykkforholdet i mellomøret. Dette kan i enkelte tilfelle bidra til å mildne symptomene, selv om det foreløpig er lite dokumentasjon på hvorvidt det har effekt.

  Utredning og behandlingsløp

  Opplever du svimmelhetsanfall sammen med tinnitus, vekslende hørselstap og trykkfølelse i øret, bør du undersøkes for ménières sykdom.

  Første steg er å kontakte fastlegen for undersøkelse og henvisning til øre-nese-hals-lege, for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.

  Hos øre-nese-hals-legen vil det bli foretatt en hørselstest. Ved behov, blir også balansefunksjonen testet. Det kan være nyttig å føre en anfallslogg for å registrere hyppighet og symptomgrad i forkant av legebesøket.

  Andre relevante undersøkelser ved utredning kan være MR for å utelukke andre sykdommer.

  Gode råd til deg med ménières

  Ménières er en kronisk sykdom. Man kan likevel leve godt med sykdommen ved å lære seg grep for å redusere symptomer og forebygge nye anfall.

  Ta hensyn til hørselen

  Alle, også de med Ménière, bør passe på hørselen når det gjelder å utsette seg for skadelig støy. Det er ikke uvanlig å være ømfintlig for høye lyder. Husk å bruke hørselsvern i situasjoner som krever dette, som på konserter og i andre situasjoner med skadelige lydnivåer.

  Skap deg en forebyggende livsstil

  Et regelmessig liv der du sørger for å få nok søvn, fysisk mosjon og lite stress kan være gunstig for å leve bedre med sykdommen. Fysisk aktivitet bidrar til å trene opp og vedlikeholde balansen. Turgåing er en fin aktivitet for dette.

  Orienter de rundt deg

  Orienter gjerne familie, venner, arbeidsgiver og kolleger om sykdommen og hva den innebærer for deg. Åpenheten gjør det enklere for andre å kunne ta hensyn.

  Snakk med andre

  Det kan være vanskelig i perioder å leve med ménières. Noen plages såpass at de isolerer seg hjemme og unngår sosial kontakt. I slike tilfeller er det viktig å be om hjelp. Kontakt fastlegen for profesjonell hjelp. I HLF kan du også møte andre med ménières via vår likepersonsordning. Det kan være nyttig og godt å snakke med noen i samme situasjon som en selv.

  Kurs

  HLF Rehabilitering as i Oslo tilbyr både rehabiliteringsopphold og mestringskurs for ménières-rammede. På mestringskurset får du innsikt i sykdommens forskjellige faser og følger som kan oppstå. Fokus rettes mot dine egne ressurser til å oppnå bedring av helse og livskvalitet. Du deler erfaringer med andre i samme situasjon og får verktøy til å mestre hverdagen og gjenopprette balansen, både fysisk og mentalt.

  Les mer om mestringskurset for ménièrerammede på HLF Rehabilitering

  Også Unicare Landaasen i Oppland, Nordtun i Nordland og Haugland i Sogn og Fjordane tilbyr rehabiliteringsopphold for ménièrerammede, med fokus på å bedre livskvaliteten og evnen til å mestre hverdagen.

  Les mer om kurstilbudene:

  Unicare Landaasen

  Nordtun HelseRehab

  Haugland Rehabiliteringssenter

  Opptreningssenteret i Finnmark

  Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS)

  Vi hjelper deg

  Meniereutvalget i HLF består av frivillige som arbeider for å bedre meniererammedes rettigheter.

  Utvalget har jevnlige møter og samarbeider med HLFs sekretariat.

  I perioden 2023-2025 består utvalget av følgende:

  Leder Nina Skogheim, send e-post til Nina eller ta kontakt på mobil 975 20 060

  Medlem Anita Lesteberg, Oslo, send e-post til Anita eller ta kontakt på mobil 951 21 320

  Medlem Andreas Røsok, Sarpsborg, send e-post til Andreas eller ta kontakt på mobil 928 36 026

  Medlem Mona Kjøsen, Trondheim, send e-post til Mona eller ta kontakt på mobil 977 53 041