Slik går du frem for å få høreapparat

Mørkhåret kvinne i profil, med gullring i øret og synlig høreapparat

Ber du ofte andre gjenta seg, eller må du skru opp volumet på TV-en for å høre? Det kan være tegn på at du har nedsatt hørsel.

Om du har nedsatt hørsel er det viktig å komme i gang med høreapparater tidlig. Det vil blant annet stimulere hjernen, du hører bedre og det er lettere å delta i sosiale sammenkomster.

Nedenfor gir vi deg en enkel innføring i hvordan du går frem for å få høreapparat.

1. Bestill time hos fastlegen, og be om henvisning til høresentral eller ØNH avtalespesialist.

Mistenker du at du hører dårlig, er det viktig å få sjekket hørselen. Det får du gjort på en høresentral eller hos en ØNH avtalespesialist, og du må ha henvisning fra fastlegen.

2. Høresentral / ØNH avtalespesialist

På høresentralen eller hos avtalespesialisten får du utredet hørselen. ØNH-spesialisten sjekker ørene, og audiografen tar hørselstester. Da får du en oversikt over hvordan du hører, og i samråd med audiograf bestemmes veien videre om du trenger høreapparat eller andre hørselstekniske hjelpemidler.

3. Høreapparat

Om du trenger høreapparat, vil audiografen anbefale dette basert på ditt hørselstap og ut ifra dine behov. Det er derfor viktig at du er litt forberedt og for eksempel har tenkt gjennom i hvilke situasjoner du hører dårlig, hvilke ulike lyttesituasjoner er du i ofte og hvordan hører du i de situasjonene. Det er viktig med en åpen dialog med audiografen, for å finne det høreapparatet som passer deg og din hørsel best. Audiografen søker NAV om stønad til høreapparat for deg, og du signerer på det. Høreapparater dekkes over Folketrygden.

4. Tilpassing av høreapparat

Audiografen tilpasser høreapparatene etter ditt hørselstap og du får opplæring i bruk og stell av høreapparatene. Når audiografen har tilpasset høreapparatene dine, har du rett på en prøveperiode. Du får prøve høreapparatene for å finne ut om det fungerer for deg. Du har i denne perioden rett på kontroller hos audiografen.

5. Prøveperiode

I prøveperioden er det viktig at du bruker høreapparatene daglig, og så mye som mulig. Hjernen skal venne seg til alle de nye lydene. Bruk prøveperioden godt, og sjekk ut høreapparatene i ulike lyttesituasjoner. Skriv gjerne ned hva som fungerer bra og eventuelt hva som ikke fungerer så bra. Det er viktig informasjon når du kommer tilbake til audiografen for justeringer. Vær ærlig, og ha en god dialog med audiografen så resultatet blir så bra som mulig for deg. Enkelte ganger må man prøve flere typer høreapparater før man finner de som passer best.

6. Etterkontroll

Etter å ha prøvd høreapparatene en periode, og du er fornøyd, tildeles høreapparatene og de blir dine. Da skal du ha disse høreapparatene i minimum 6 år før du har krav på nye. Derfor er det viktig at du har brukt prøveperioden godt, og er fornøyd når du beholder dem.

Det kan være lurt å gå til jevnlige kontroller, eller be om kontrolltime ved behov.

7. Vedlikehold av høreapparater

Ta vare på høreapparatene og rengjør dem daglig. Godt vedlikehold bidrar til at høreapparatene kan yte sitt beste, og du høre så godt som mulig. I bruksanvisningen finner du nyttig informasjon om renhold av dine høreapparater.

8. Forsikring

Husk, du er ansvarlig for høreapparatene, så det er lurt å forsikre dem. Mister du dem, får du ikke nye av NAV. Som medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har du høreapparatforsikring inkludert i medlemskapet. Sjekk verdien på høreapparatene, mest sannsynlig trenger du å tegne vår Høreapparatforsikring PLUSS som gir en høyere utbetaling ved tap og skade.

9. Behov for mer hjelp

Det finnes mange ulike kurs du kan delta på ved behov. På nettsiden til HLF rehabilitering ser du de ulike kurstilbudene som tilbys, og du kan selv melde deg på.

Du kan også bli henvist til audiopedagog som blant annet kan hjelpe med hvordan du kan forstå og utnytte hørselen din bedre.

Det kan være at du trenger andre hørselstekniske hjelpemidler, og bli henvist til hørselskontakt i kommunen eller hjelpemiddelsentralen som kan tilrettelegge for deg.

Tekst: Hørselshemmedes Landsforbund

Publisert: 28-05-2024 06:27