Over en million nordmenn har en hørselsutfordring. Vi arbeider for å gjøre hverdagen enklere for alle, uansett hørsel.

Ung gutt med cochleaimplantat trikser med fotball foran et vindu i en stor stue
Tegnet illustrasjon av en person som viser omsorg og holder en arm om skulderen og en hånd på hånden til en annen person

Vår oppgave som organisasjon er å sette hørselssaken på den politiske dagsorden.

Slik skaper vi et samfunn med like muligheter for alle, uansett hørsel. Landsmøtet vedtar hvert tredje år et handlingsprogram som legger grunnlaget for vår politikk.

  Likestilling og deltakelse

  Vi arbeider for et universelt utformet samfunn, fordi alle skal ha de samme mulighetene til å delta fullt ut i samfunnet. For personer med hørselsutfordringer er tekstbaserte løsninger og visuell informasjon viktig. Alle med behov for tolk skal ha tilgang til det når man trenger det.

  Vi jobber for at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal tas inn i norsk menneskerettslovgivning og for at personer med hørselsutfordringer ikke skal bli diskriminert.


  Behandling og rehabilitering

  Hørselshemmedes Landsforbund arbeider for en nasjonal hørselsplan som skal sikre at hørselsutfordringer blir møtt med rett hjelp til rett tid. Ventetidene på hørselsklinikker og hos avtalespesialister er i dag alt for lang og må ned. Ingen skal måtte vente mer enn tre måneder for å få tilpasset høreapparat. Det kommunale tilbudet må bygges ut, slik at alle har et godt tilbud uavhengig av hvor man bor.

  En av fem nordmenn har tinnitus, men tilbudet til denne gruppen er for dårlig. Flere rehabiliterings- og mestringstilbud må på plass.

  Les mer om våre mål i handlingsprogram

  Opplæring og utdanning

  Inkludering i samfunnet begynner med universelt utformede og tilgjengelige skolebygg. Derfor er det viktig at Veikart for en universelt utformet nærskole prioriteres av politikerne. For elever med nedsatt hørsel er lydmiljøet spesielt viktig for god læring.

  I tillegg er det viktig å ha en statlig støttetjeneste med god hørselsfaglig kompetanse, Statped, som når ut til alle elever med behov for tilrettelegging. Elevkurs i Statped er viktig for læring og sosialt fellesskap, og må bevares og gjøre tilgjengelig for alle som har behov.

  Tjenestetilbudet fra HLF Utvikling og Hørselspedagogene til elever i videregående med hørselsutfordringer er et unikt og godt tilbud til gruppen, og det er viktig at tjenestene fortsetter med sitt gode tilbud for å sikre lik tilgang til utdannelse og arbeid.

  Les mer om barn med hørselsutfordringer

  Briskeby videregående skole

  Les mer om våre mål i handlingsprogram

  Forebygging

  Befolkningen skal ha informasjon om sammenhengen mellom støy og hørselsskader, og hvordan man kan beskytte hørselen. Et godt lydmiljø er viktig for alle på alle samfunnsarenaer.

  Vi er til stede i barnehager og skole med støyskadeforebyggende informasjonsarbeid:

  Les mer på godlydibarnehagen.no og godlydiskolen.no

  Les mer om våre mål i handlingsprogram