DiskrimineringsveilederHer får du informasjon om diskriminering og hvordan du går fram for å klage til Diskrimineringsnemnda. Kjenn din rett – til ikke å bli diskriminert.

Har du lyst til å lese mer om dine rettigheter?