Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Vi samarbeider med fagmiljøer og frivillige i utvikling og gjennomføring av prosjekter

Smilende og undrende dame i hage

Nedenfor kan du klikke deg inn på prosjekthjemmesidene

Rapporter og andre publikasjoner